تبیان، دستیار زندگی
ال در پی استقبال گسترده طلاب و فضلاب محترم از طرح خرید کتاب قسطی که در چند سال اخیر در بوستان کتاب اجراء گردید بدینوسیله استمرار آن را تا سقف یک میلیون ریال به اطلاع میرسانیم. به گزارش تبیان خواستاران استفاده از این طرح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فروش کتاب قسطی تا سقف یک میلیون ریال


در پی استقبال گسترده طلاب و فضلاب محترم از طرح خرید کتاب قسطی که در چند سال اخیر در بوستان کتاب اجراء گردید بدینوسیله استمرار آن را تا سقف یک میلیون ریال به اطلاع میرسانیم.
به گزارش تبیان خواستاران استفاده از این طرح با در دست داشتن کارت شهریه دفتر مقاعم معظم رهبری به ساختمان مرکزی بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی ) ابتدای خیابان شهداء اتق 15 مراجعه فرمایند.