تبیان، دستیار زندگی
هرچند دانشگاه های امروز، دارای آن پویایی که از دانشگاه های جمهوری اسلامی انتظار می رود نیست ولی برای کسانی که لزوم نقش آفرینی در عرصه جهاد اقتصادی را شناخته و دارای روحیه جهادی باشند؛ مانع تراشی نمی کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتصاد مقاومتی از دانشجویان چه می خواهد؟

هرچند دانشگاه های امروز، دارای آن پویایی که از دانشگاه های جمهوری اسلامی انتظار می رود نیست ولی برای کسانی که لزوم نقش آفرینی در عرصه جهاد اقتصادی را شناخته و دارای روحیه جهادی باشند؛ مانع تراشی نمی کند.

بخش اقتصاد تبیان
اقتصاد مقاومتی

با شروع سال تحصیلی جدید بار دیگر دانشجویان کشور به دانشگاه ها برگشته اند تا مهم ترین وظیفه خود را عملی و  علمی بومی مطابق با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را تولید کنند.
 علم بومی همان آرمان ماست. البته به قول شهید آوینی «آرمانهای بلند مستلزم صبر بر سختی هاست.» پس دانشجویان برای دسترسی به آرمانهای بزرگ باید سختی های بیشتری نیز تحمل کنند.
با توجه به اینکه آرمان مقدس انقلاب ما به بلندای تمدن سازی اسلامی است؛ دانشجویان باید از این مجمل، حدیث مفصل سختی راه را بخوانند. سختی هایی همجنس با چالشهایی که تاکنون ملت ما پیش روی خود دیده است.

در تمام دوره ها رمز عبور از چالشها «مقاومت» بوده است. مقاومت؛ استراتژی شکست ناپذیری است که امروز باید در مقابل توطئه دشمن که همان جنگ اقتصادی است در پیش گرفت. به همین دلیل در یادداشتی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقش دانشجویان در تحقق آن را بیان می کنیم

اما در تمام دوره ها رمز عبور از چالشها «مقاومت» بوده است. مقاومت؛ استراتژی شکست ناپذیری است که امروز باید در مقابل توطئه دشمن که همان جنگ اقتصادی است در پیش گرفت. به همین دلیل در یادداشتی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقش دانشجویان در تحقق آن را بیان می کنیم.
بهترین تعریف برای اقتصاد مقاومتی را خالق این واژه بیان کرده اند. حضرت آیت اللّه العظمی امام خامنه ای اقتصاد مقاومتی را «اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومتهای شدید می تواند تضمین کننده رشد و شکوفایی یک کشور باشد» تعریف کرده اند. 
بی شک مهم ترین اقدام رسیدن به طراحی جامع برای عملی کردن این استراتژی است. این رسالت بزرگ نیز بر دوش نخبگان حوزه و دانشگاه قرار دارد و آن ها نیز برخی از مهم ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی را اهتمام به کارآفرینی، تقویت خصوصی سازی برمبنای اصل 44 قانون اساسی، حمایت از تولید ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت مصرف، پرهیز از مصرف کالاهای خارجی، تقویت اقتصاد دانش بنیان، وحدت و انسجام ملی، کاهش وابستگی به نفت و ... دانسته اند.
دقت در این راهکارها نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی شامل یک استراتژی گسترده برای نقش  آفرینی فعالان فرهنگی، مدیران تمامی نهادها، زیربخشهای قضایی، حوزه و دانشگاه است.

*سهم دانشجویان در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

با دقت در کلام رهبری پی خواهیم برد که ایشان از دانشجویان تولید علم، آزاد اندیشی و عدالت خواهی را مطالبه می کنند. حال با توجه به راهکارهایی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان شد، وظایف دانشجویان و انتظاراتی که رهبری از این قشر دارند؛ می توان گفت که رسالت ویژه ای برعهده دانشجویان قرار دارد

هرچند دانشگاه های امروز، دارای آن پویایی که از دانشگاه های جمهوری اسلامی انتظار می رود نیست ولی برای کسانی که لزوم نقش آفرینی خود در عرصه جهاد اقتصادی را شناخته و دارای روحیه جهادی باشند؛ مانع تراشی نمی کند.
با دقت در کلام رهبری پی خواهیم برد که ایشان از دانشجویان تولید علم، آزاد اندیشی و عدالت خواهی را مطالبه می کنند. حال با توجه به راهکارهایی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان شد، وظایف دانشجویان و انتظاراتی که رهبری از این قشر دارند؛ می توان گفت که رسالت ویژه ای برعهده دانشجویان قرار دارد.
از جمله وظایف دانشجویان، تئوری سازی های خرد و کلان مثل شناسایی آسیبها و موانع تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان، چگونگی مدیریت مصرف، پرهیز از مصرف کالاهای خارجی، مدیریت منابع ارزی و معرفی نقاط ضعف سیستم اقتصادی ایران و همچنین مطالبه  جدی و عدالت محور از دیگر بخشها مانند؛ برخورد با مفاسد اقتصادی، لزوم پژوهش محور شدن برنامه های اقتصادی کشور، جلوگیری از اسراف و تبذیر در بخشهای مختلف و ... خواهد بود.
در آخر بایستی بار دیگر به نقش حیاتی فرهنگ سازی اشاره کنیم؛ زیرا جنگ اقتصادی ممکن است که نظر برنامه ریزان و تصمیم گیران را از این بخش  و تأثیرات شگرف آن دور کند.
البته حقیقت این است که اگر فرهنگ مقاومت و تلاش برای توسعه جبهه حق گسترش یابد؛ دیگر دانشجویان نیز نقش خود در خیمه انقلاب را می یابند و بدرستی به آن عمل می کنند.


منبع : تسنیم