تبیان، دستیار زندگی
ند دنبال اشاعه فرهنگ اسلامی از سوی سازمان همبستگی مسلمانان سودان، 65 کشیش در جنوب این کشور مسلمان شدند. به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از  مهر ژوزف ملیال معاون دبیر کل سازمان همبستگی اسلامی گفت: یکی از اهداف ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

65 کشیش در جنوب سودان مسلمان شدند

دنبال اشاعه فرهنگ اسلامی از سوی سازمان همبستگی مسلمانان سودان، 65 کشیش در جنوب این کشور مسلمان شدند.

به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از  مهر ژوزف ملیال معاون دبیر کل سازمان همبستگی اسلامی گفت: یکی از اهداف این سازمان تبلیغ و اشاعه دین اسلام و به دنبال آن مسلمان شدن افراد سرشناس غیر مسلمان است.

مجله  المجتمع به نقل از روزنامه   الخبر اعلام کرد: تعداد کسانی که در سودان مسلمان شده اند از سال 2003 تا سال 2004 به بیش از 88 هزار نفر می رسد که بیشتر آنها از رؤسا، سردمداران قبایل مختلف، کشیشان و یا رهبران دیگر ادیان بوده اند.

این سازمان به منظور تبلیغ اسلام و اشاعه این دین به گروههای مختلف آموزش می دهد و به آنها اسلوب و ویژگیهای دین اسلام را یاد آور می شود.

ژوزف تصریح کرد: سازمان همبستگی اسلامی به منظور فراخواندن به دین اسلام و گسترش و ترویج این دین در سال 2003 با همت و تلاش دیگر گروههای مسلمان سودان تأسیس شد و به منظور اشاعه آن طرحهای گسترده ای ارائه داد.