تبیان، دستیار زندگی
ان در اعتقادات اسلامی حضرت مسیح (ع) به عنوان ذخیره ای الهی به آسمان برده شده و در روز موعود پا به عرصه وجود خواهد نهاد وحضرت مهدی(عج) را در گسترش عدالت یاری خواهد کرد. خبرگزاری شبستان: همواره در طول تاریخ، بشر در انتظار ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسیح(ع) یاور موعود آخرالزمان

در اعتقادات اسلامی حضرت مسیح (ع) به عنوان ذخیره ای الهی به آسمان برده شده و در روز موعود پا به عرصه وجود خواهد نهاد وحضرت مهدی(عج) را در گسترش عدالت یاری خواهد کرد.

خبرگزاری شبستان: همواره در طول تاریخ، بشر در انتظار موعود و منجی ای بوده است تا او را از منجلاب ظلم و جور و پستی برهاند و به سر منزل مقصود رهنمون باشد. این آموزه در کتب آسمانی پیامبران الهی چون ترجیح بندی دل و جان عاشقان عدل و عدالت را می نوازد.
در زبور داوود آمده است: شریران منقطع می شوند، اما متوکلان خداوند وارث زمین خواهند شد، متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان وی منقطع خواهند شد.(1)
در کتاب مقدس زرتشتیان آمده است: لشکر اهریمنان با ایزدان، دائم در روی خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالبا پیروزی با اهریمنان باشد. آنگاه فیروزی بزرگ از اطراف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند. در کتاب صفینای نبی آمده است: به منظور گردآوردن طوایف بشر بر یک دین حق سلاطین دول مختلفه را نابود کنیم. آن وقت برگردانیم به قوم ها لب پاکیزه برای خواندن همه به نام خدای و عبادت کردن ایشان به یک روش.(2)

این بشارت ها در اناجیل مسیحیان این گونه آمده است:

انجیل متی: ... عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار کسی شما را گمراه نکند. ز آن رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگ ها و اخبار جنگ ها را خواهند شنید. زنهار مضطرب نشوید، زیرا که وقوع این همه لازم است لیکن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی تفاوت خواهند نمود و قحطی ها و وباها و زلزله ها در جای ها پدید آید... و فورا پس از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوت های افلاک متزلزل گردد. آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم آید...(3)

انجیل مرقس:... از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود. مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. پی بیدار باشید! زیرا نمی دانید که در چه وقت صاحب خانه می آید. در شام یا نصف شب یا بانک خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آنچه به شما می گویم به همه می گویم، بیدار باشید.(4)

انجیل لوقا: کمرهای خود را بسته، چراغ های خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند، که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ برای او باز کنند. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید.(5)

انجیل یوحنا: و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا که پسر انسان است و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات، و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری.(6)

این انتظار بزرگ و اعتقاد به بازگشت مسیح به جهان در طول تاریخ مسیحیت و یهود، مدعیان بسیاری را پا به عرصه وجود نهاد و جنبش های خونینی را به راه انداخت.

« 24 نفر مسیحیان( مسیح ها) دروغگو در میان بنی اسرائیل ظاهر گشتند که مشهور و معروفترین آنها برکوکبه است که در اوایل قرن ثانی می زیست. و آن دجال معروف ادعا می نمود که راس و رئیس و پادشاه قوم یهود است.... و در ماه دوازدهم تخمینا ده نفر مسیحیان دروغگو ظاهر گردیده جمعی کثیر نیز در آن معرکه طعمه شمشیر گردیدند. و آخرین مسیحیان دروغگو... مردخای است و او شخصی بود آلمانی که در 1682 میلادی ظهور کرده اسباب اشتداد فتنه و اشتغال نایره فساد گشت. و چون آتش فساد بالا گرفت فراری گردیده معدوم الاثر شد.»(7)

دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی در کتاب دیباچه ای بر رهبری تعداد مدعیان دروغین مسیح موعود را به مراتب بیشتر از24 نفر داشته و به بیان سرگذشت تعدادی از آنان چون: جیمر نایلور(1660- 1618) یوحنا سوت کات( 1814- 1750) ریچارد براذرز(1824- 1757) جان نیکولز تام( 1838-1799) و هنری جیمز پرینس( 1899-1811) می پردازد.(8)

در اعتقادات اسلامی حضرت مسیح (ع) مصلوب نشده بلکه به عنوان ذخیره ای الهی به آسمان برده شده تا در روز موعود پا به عرصه وجد نهد وحضرت مهدی(عج) را در گسترش عدالت کمک نماید. از این رو خداوند در مقابل این نظر مسیحیان که معتقدند: مسیح به عنوان کفاره گناهان بشر به صلیب کشیده شده و پس از شهادت به اذن خدا زنده شده و به آسمان رفته است می فرماید: وما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم او کشته نشده و به دار مصلوب نشده است بلکه امر بر آنان مشتبه شده است.

حضرت مسیح(ع) به دنبال حضرت قائم(ع) در فلسطین آشکار خواهد شد و به یاری آن حضرت خواهد شتافت و پشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد تا یهودیان و مسیحیان و پیروان وی تکلیف خویش را بدانند و حامی حضرت مهدی(ع) گردند. از این رو در آخرین روزهای زندگی و شاید در طول دوران حیات به یاران و شاگردان خود، توصیه ها و سفارش های بسیاری درباره بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بیداری و آمادگی فرموده است.(9)

منابع:

1.زبور/ مزمور 37
2.مه عاشق کش، علی دژاکام، ص92
3.کتاب مقدس، انجیل متی، ص41، باب 24
4.کتاب مقدس، انجیل مرقس،ص77 ، باب13
5.کتاب مقدس، انجیل لوقا، ص116، باب12
6.کتاب مقدس، انجیل یوحنا، ص152،باب5
7.قاموس کتاب مقدس، هاکس، چاپ بیروت، 1928، ص808
8.دیباچه ای بر رهبری، ناصر الدین صاحب الزمانی، ص 96
9.فرهنگ الفبایی مهدویت، موعود نامه، مجتبی تونه ای، ص 133