تبیان، دستیار زندگی
ست  ـ یكی از مراجع حوزه علمیه نجف در دیدار مشاور امنیت ملى عراق بر توجه دولت آینده عراق به رفاه مردم تأكید كرد و گفت: همگان باید در بازسازى كشور همكارى كنند. به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از  رسا از نجف، آیت ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دخالت در بازی‌هاى سیاسى در شأن مرجعیت نیست

ـ یكی از مراجع حوزه علمیه نجف در دیدار مشاور امنیت ملى عراق بر توجه دولت آینده عراق به رفاه مردم تأكید كرد و گفت: همگان باید در بازسازى كشور همكارى كنند.

به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از  رسا از نجف، آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حكیم، شب گذشته در دیدار و گفت‌وگو با دكتر موفق ربیعى، مشاور امنیت ملى عراق گفت: همگان باید در بازسازى عراق تلاش كنند.
وی افزود: دولت آینده عراق باید رفاه مردم را تأمین و به مستمندان توجه كند.
آیت الله حیكم با اشاره به جایگاه مرجعیت اظهار داشت: متأسفانه برخى به دنبال كشاندن مرجعیت در بازی‌هاى سیاسى هستند. دخالت در بازی‌هاى سیاسى در شأن مرجعیت نیست.
شایان ذكر است مدتى پیش برخى فهرست‌های انتخاباتى براى پیروزى در انتخابات از نام مرجعیت استفاده كردند.
در این دیدار دكتر موفق ربیعى، از وضعیت عراق پس از انتخابات به آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حكیم گزارش داد.