تبیان، دستیار زندگی
در مطلب قبل با ترکیبات شیمیایی آشنا شدید و دانستید که یک ترکیبات شیمیایی دیگر خواص عناصر یا اتم های سازنده خود را ندارند بلکه مواد جدیدی هستند که ویژگی های جدیدی پیدا کرده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیبات شیمیایی (2)

ترکیب شیمیایی یک ماده شیمیایی خالصی می باشد که از دو یا چند عنصر شیمیایی مختلف تشکیل ‌شده باشد.

ترکیبات شیمیایی (2)

در مطلب قبل با ترکیبات شیمیایی آشنا شدید و دانستید که یک ترکیبات شیمیایی دیگر خواص عناصر یا اتم های سازنده  خود را ندارند بلکه مواد جدیدی هستند که ویژگی های جدیدی پیدا کرده اند.

در مطلبی دیگر نیز بررسی کردید که واکنش سنتز یا ترکیب، واکنشی است که در آن چند ماده بر هم اثر کرده، فرآورده های تازه ای با ساختار پیچیده تر تولید می کنند. ترکیبی که ساختار پیچیده تری دارد، ترکیبی است که از نوع و تعداد اتم های بیشتری تشکیل شده باشد. 
به ماده ای عنصر می گوییم که از مواد دیگر ساخته نشده باشد. به طور کلی مواد را به دو گروه ماده ساده و مرکب تقسیم می کنند. و عناصذ فقط از خودشان ساخته می شوند اما مواد مرکب از چند عنصر (ترکیب چند عنصر) ساخته شده است.
مواد مرکب مولکول هایشان از ترکیب اتم های چند عنصر شکل می گیرد اما مولکول عناصر فقط از یک یا چند اتم یکسان شکل گرفته است.

حال برخی از ترکیبات شیمیایی دیگر را بررسی می کنیم.

نام ترکیب شیمیایی

فرمول مولکولی و ساختار

ویزگی- کاربرد

استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)

ترکیبات شیمیایی (2)

از مشتقات سالیسیلیک اسید می باشد و یک نوع دارو است، دارای دو گروه عاملی کربوکسیل و استر می باشد.

کلرو فلوئورو کربن ها

CFC

نابود کننده لایه اوزون می باشد، فریون ، 11(CFCl3) و فریون - 12 (CF2Cl2) از پر کاربردترین آنها می باشد.

فسفر سفید

P4

پایدارترین آلوتروپ فسفر است، در هوا شعله ور می شود و اکسید معروف آن به صورت P4O10 می باشد.

متانول (متیل الکل)

CH3OH

الکل چوب، در غیاب اکسیژن از گرم کردن چوب تا دمای 400 درجه به حالت بخار به دست می آید، به عنوان حلال و تولید مواد شیمیایی در صنعت و سوخت تمیز در برخی کشورها می باشد، از واکنش گاز CO و H2 نیز تولید می شود و به هر نسبیتی در آب حل می شود.

اتانول ( اتیل الکل)

C2H6O
CH3CH2OH

الکل میوه، بر اثر تخمیر قندها و کربو هیدرات های موجود در مواد غذایی به دست می آید، پس از آب مهم ترین حلال صنعتی می باشد، بی رنگ و فرار  و در آب به هر نسبتی حل می شود و برای ضد عفونی ضخم ها و تولید مواد دارویی و آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

اتیلن گلیکول
(1 و 2 اتان دی ال)

C2H6O2
OH-CH2-CH2-OH

الکل دو عاملی می باشد و به عنوان ضد یخ کاربرد دارد.

گلیسیرین (گلیسرول) (1 و 2 و 3 پروپان تری ال)

ترکیبات شیمیایی (2)

الکل سه عاملی می باشد در تولید اسید چرب و نرم کننده در مواد شوینده و آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.

آمونیوم نیترات

NH4NO3

در تهیه کودهای شیمیایی کاربرد دارند.

آمونیوم سولفات

(NH4)2SO4

در تهیه کودهای شیمیایی کاربرد دارند.

آمونیوم دی هیدروژن فسفات

H6NO4P

در تهیه کودهای شیمیایی کاربرد دارند.

لیتیم پر اکسید

Li2O2

برای تصفیه هوای درون فضا پیماها استفاده می شوند.

لیتیم هیدروکسید

LiOH

برای تصفیه هوای درون فضا پیماها استفاده می شوند.

نقره برمید

AgBr

در تهیه فیل عکاسی کاربرد دارد.

قلع (II) فلوئورید

SnF2

در خمیر پر کننده دندان کاربرد دارد.

سیلیسیم خالص

Si

در تراشه های الکترونی و سلول های خورشیدید کاربرد دارد و از واکنش SiCL4 و Mg بسیار خالص تولید می شود.

سدیم آزید

NaN3

از تجزیه آن در کیسه های هوای خودروها گاز نیتروژن آزاد می شود.

آهن (III) اکسید

Fe2O3

برای خنثی کردن اثر سدیم فلزی حاصل از تجزیه سدیم آزید در کیسه هوای خودروها و گرمای حاصل از واکنش آن با سدیم برای انبساط کیسه می باشد.

ایزو اوکتان (2و 2 4 تری متیل پنتان)

C8H18

هیدروکربن مورد استفاده در بنزین که از سوختن 2 مول از آن با 25 مول اکسیژن 10900 کیلوژول گرما آزاد می شود.

نیترو گلیسیرین

C3H5(NO3)3

ماده منفجره بسیار حساس می باشد.

گاز آب

مخلوط گازهای H2 و CO

با عبور دادن بخار آب از روی زغال چوب در دمای 1000 درجه به دست می آید.

هگزان

C6H14

آلکان 6 کربنه ناقطبی است و مایعی بی رنگ و فرار می باشدف از نفت خام به دست می آید و حلال ترکیبات ناقطبی می باشد و به عنوان رقیق کننده تیتر در رنگ های پوششی کاربرد دارد.

استون (پروپانول) (دی متیل کتون)

ترکیبات شیمیایی (2)

عضو کتون ها است (گروه عاملی کربونیل)، مایعی بی رنگ و فرار و در آب حل می شود و حلال مناسبی برای چربی و رنگ ها و انواع لاک ها است.

کلسیم کلرید

CaCl2

به عنوان نم گیر مورد استفاده قرار می گیرد و در بسته های تولید کننده گرما نیز کاربرد دارد. (انحلال آن در آب گرماده می باشد.)

آمونیوم نیترات

NH4NO3

انحلال آن در آب گرما گیر می باشد. (در بسته های تولید کننده سرما کاربد دارد.)

گاز هیدروژن

H2

از پالایش نفت خام و از طریق عبور بخار آب از روی زغال داغ به دست می آید. برای تولید آمونیاک در فرآیند ها مورد استفاده قر ار می گیرد.

گاز نیتروژن

N2

از تقطیر هوای مایع به دست می آید و برای تولید آمونیاک از آن استفاده می شود.

آمونیاک

NH3

در تهیه کود شیمیایی و مواد منفجره و مواد شیمیایی صنعتی کاربرد دارد و در صنعت آمونیاک را در دمای 550 و فشار 150 تا 350 اتمسفر در مجاورت آهن و MgO و Al2O3 تهیه می کنند.

سیتریک اسید (جوهر لیمو)

C6H8O7

اسید کربوکسیلیک می باشد و سه گروه عاملی کربوکسیل و یک گروه عاملی هیدروکسیل دارد.

استیک اسید (اتانوییک اسید)

CH3COOH

معروف به جوهر سرکه می باشد.

سولفوریک اسید

H2SO4

جوهر گوگرد است که در اسید باتری خودرو وجود دارد.

متانوییک اسید (فرمیک اسید)

HCOOH

به اسید مورچه معروف می باشد و ساده ترین کربوکسیلیک اسید می باشد که از تقطیر مورچه سرخ به دست می آید.

فسفریک اسید

H3PO4

در صنعت بسیار کاربد دارد، ماده افزودنی در نوشابه گازدار است، در تولید کود شیمیایی و پاک کننده صابونی و غیر صابونی کاربرد دارد و در تصفیه آب از آن استفاده می شود. خوراک دام و در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
P4O10 + 6H2O = 4H3PO4

سدیم هیدروکسید

NaOH

به سود سوز آور معروف می باشد و یک باز قوی می باشد، در تهیه صابون جامد و ابریشم مصنوعی و باز کردن مجرای فاضلاب ها کاربرد دارد.

پتاسیم هیدروکسید

KOH

به پتاس سوزآور معروف می باشد و یک باز قوی می باشد. در تهیه صابون مایع و باتری قلیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

منیزیم هیدروکسید

Mg(OH)2

خنثی کننده اسید معده می باشد. (شیر منیزی)

آلومینیوم هیدروکسید

Al2O3

ماده آمفوتر می باشد، در آب نامحلول است و در اسید و باز حل می شود. کاتالیزگر مناسب فرآیندها بر (تولید آمونیاک) می باشد.

اتیل اتانوآت

CH3-COO-CH2-CH3

نوعی استر و مایعی بی رنگ، خوش بو، فرار، نقطه جوش 77 و حلال صنعتی می باشد. در آب کم حل می شود و در چسب، رنگ سازی، تولید باروت و ساخت برخی داروها کاربرد دارد.

هیدروژن پر اکسید (آب اکسیژنه)

H2O2

در رنگ رزی مو، کاغذ و پارچه کابرد دارد.


ترکیبات شیمیایی (1)
منبع:
http://konkur.in

بخش مرکز یادگیری تبیان - مرجان سلیمانیان