تبیان، دستیار زندگی
ست دكتر مظفر اقبال از اساتید دانشگاه   مك لیل  كانادا در نشست علمی  اسلام و غرب  بر درک درست اندیشمندان مسلمان از چالش اسلام و غرب تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری  تبیان به نقل از شبستان از قم،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درک درست چالش اسلام و غرب برای اندیشمندان مسلمان الزامی است

دكتر مظفر اقبال از اساتید دانشگاه   مك لیل  كانادا در نشست علمی  اسلام و غرب  بر درک درست اندیشمندان مسلمان از چالش اسلام و غرب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری  تبیان به نقل از شبستان از قم، دكتر مظفر اقبال از اساتید دانشگاه '' مك لیل'' كانادا در این نشست برخورد تمدن اسلامی و غرب در طول تاریخ را مورد توجه قرار داد وگفت: در طول زمان اشغال گران غربی در برخی كشورها زبان تمدن اسلام را تغییر داده و آن را در تمامی سطوح اجتماعی،‌ فرهنگی،‌ علمی و حتی نظامی گسترش دادند به طوریكه در برخی سطوح تخریب كاملی نسبت به مفاهیم اسلام صورت گرفت.
وی ادامه داد: متاسفانه حتی پس از جنگ جهانی دوم بسیای از كشور ها تصور می كردند كه مستقل شده اند در حالیكه در بسیاری از زمینه ها به غرب در یك وابستگی مدرن قرار دارند.
وی بر شناخت و درك درست چالش اسلام و غرب تاكید كرد و ادامه داد:‌ گروه های علمی مركب از عالمان و اندیشوران با برگزاری نشست های علمی باید به درك درست این چالش و ماهیت آن كمك كنند.
دكتر مظفر اقبال گفت: دولت های اسلامی امروز به صورت روز افزونی طالب علم و هستند ولی در این گسترش به سطح بسنده كرده و از عمق و تولید علم توسط پژوهشگران خود غافل مانده اند.
وی گفت:‌ باید با یك حركت علمی و مدیریت صحیح درمورد این تغییرات به سمت تمدن اسلامی در تمامی زمینه ها تلاش كرد.
در ادامه این نشست پرفسور رولاندپیچ استاد دانشگاه ایتربروك آلمان نیز به مفهوم فلسفه تاریخ آن درشرق و غرب پرداخت وگفت:‌ از قرون وسطی در غرب نیز به فلسفه به عنوان یك علم جامع نگریسته می شد ولی پس از فلسفه ارسطویی غلبه پیدا كرد و اصالت تجربه به غالب شد.
وی گفت:‌شناخت فلسفه غرب نیاز به یك جهاد بزرگ از سوی مسلمانان دارد تا با درك آن برای فلسفه مدرن غرب غلبه پیدا كند.