تبیان، دستیار زندگی
زد حضرت آیت‌الله مکارم  شیرازی ‏دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمی را به احترام به افكار یكدیگر توصیه و تاكید كردند: ‏اجازه ندهید نفاق افكنان در میان شما تفرقه افكنند.‏ مسائل مورد اختلاف را به طور ‏شفاف مطرح كرده را...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شعار و سخنرانی وحدت حوزه و دانشگاه را محقق نمی‌سازد

حضرت آیت‌الله مکارم  شیرازی ‏دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمی را به احترام به افكار یكدیگر توصیه و تاكید كردند: ‏اجازه ندهید نفاق افكنان در میان شما تفرقه افكنند.‏ مسائل مورد اختلاف را به طور ‏شفاف مطرح كرده راه‌حل آنها را بیابید.

به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از شبستان حضرت آیت‌الله  مكارم شیرازی از مراجع عظام تقلید   ‏با تاكید بر اینكه تربیت مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران توسط حوزه و دانشگاه بهترین ‏دلیل همكاری این دو نهاد می باشد، یادآور شدند: شكی نیست كه حوزه و دانشگاه دو نهاد ‏كلیدی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند كه مسئولان نظام از این دو نهاد برمی‌خیزند ‏و این خود بهترین دلیل بر لزوم همكاری این دو نهاد است.‏ هرگاه حوزه و دانشگاه به یكدیگر نزدیك باشند و تفاهم عمیق داشته ‏باشد وحدت مطلوب در جامعه ما حاصل می‌شود.‏

حضرت آیت‌الله مكارم شیرازی با تاكید بر اینكه نشست‌های مستمر، تخصصی و علمی از جمله ‏راهكارهای موجود برای رسیدن به تحقق حوزه و دانشگاه است، تصریح كردند: شعارها و سخنرانی‌ها ‏برای رسیدن به تفاهم و وحدت میان حوزه و دانشگاه كافی نیست بلكه باید نخبگان این ‏دو نهاد نشستهای مستمر با یكدیگر داشته باشند و مسائل مورد اختلاف را به طور ‏شفاف مطرح كرده راه‌حل آنها را بیابند.‏

ایشان در همین زمینه ادامه دادند: از آنجا كه هر كدام از این دو نهاد رشته‌های تخصصی ‏خاص خود را دارند باید هر یك به افكار دیگری احترام بگذارند و اجازه ندهند نفاق افكنان در ‏میان آنها تفرقه افكنند.