تبیان، دستیار زندگی
ید مدینه منوره – خبرگزاری حج حجت الاسلام قرائتی در جمع حجاج ایرانی گفت: زایران خانه خدا ، حرم شریف نبوی ،ائمه بقیع و اصحاب پیامبر نباید بهره گیری معنوی از این سفر الهی را تحت الشعاع هیچ كاری قرار دهند0 به گزارش واحد ارتباط...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهره گیری معنوی از این سفر الهی را تحت الشعاع هیچ کاری قرار ندهید

مدینه منوره – خبرگزاری حج
حجت الاسلام قرائتی در جمع حجاج ایرانی گفت: زایران خانه خدا ، حرم شریف نبوی ،ائمه بقیع و اصحاب پیامبر نباید بهره گیری معنوی از این سفر الهی را تحت الشعاع هیچ كاری قرار دهند0
به گزارش واحد ارتباطات خبری بعثه مقام معظم رهبری اقای قرائتی در مراسم سخنرانی عمومی روز چهارشنبه بعثه كه با حضور سرپرست حجاج ایرانی ، شماری از كارگزاران حج و حجاج كاروانهایی از استانها و شهرهای یزد ، قزوین ، قم ، بروجرد و قوچان برگزار شد به تشریح اهمیت و چگونگی استفاده از ظرفیتهای معنوی این سفر الهی پرداخت و افزود: ممكن است بار دیگر این فرصت ایجاد شده نصیب نشود لذا باید تمام سعی خود را برای استفاده حد اكثری از این توفیق الهی به كار گیریم 0
سخنران بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به ایات و روایات و نیز منابع معتبر اهل سنت ،اطاعت محض از خدا و رسول را وظیفه دینی و موجب رستگاری انسانها دانست واهل بیت عصمت و طهارت را ادامه دهندگان راه نبی مكرم اسلام دانست 0
حجت الاسلام قرائتی ضمن توصیه به زایران درباره توجه ویژه به نماز ، دعا
و مناجات در اماكن مقدس مكه و مدینه از انان خواست در مدت ایام حج
زایران و به ویژه افراد كهنسال را یاری رسانند تا بدین طریق خداوند نیزانان
را بیشتر مورد لطف وعنایت خود قرار دهد0
پیش از مراسم سخنرانی نیز قاریان و ذاكران اهل بیت (ع)باقرائت قران و
ذكر مصایب ائمه فضای این مجلس را به نور قران و اهل بیت عصمت و
طهارت (ع)منور كردند0