تبیان، دستیار زندگی
هشتاد و سومین دیدار شهراورد پایتخت با تساوی بدون گل دو تیم پایان یافت تا یک تساوی دیگر در کارنامه سرخابی ها به ثبت برسد . تصاویر داربی 83 را اینجا ببینید .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر دیدار داربی 83

هشتاد و سومین دیدار شهرآورد پایتخت با تساوی بدون گل دو تیم پایان یافت تا یک تساوی دیگر در کارنامه سرخابی ها به ثبت برسد . تصاویر داربی 83 را اینجا ببینید .

عباس عباس زادگان- بخش ورزشی تبیان

استقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیساستقلال ، پرسپولیس