تبیان، دستیار زندگی
شد هشتمین و نهمین جلسه کارگاههای تخصصی اندیشه شناسی امام علی (ع) با موضوع "ایمان در نهج البلاغه و دنیا در چشم امام علی (ع)" با هدف آشنایی دانشجویان با دیدگاه و بینش انسان شناسانه امام علی (ع) در دانشگاه تربیت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارگاه تخصصی "ایمان در نهج البلاغه" برگزار شد

هشتمین و نهمین جلسه کارگاههای تخصصی اندیشه شناسی امام علی (ع) با موضوع "ایمان در نهج البلاغه و دنیا در چشم امام علی (ع)" با هدف آشنایی دانشجویان با دیدگاه و بینش انسان شناسانه امام علی (ع) در دانشگاه تربیت معلم کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از "مهر" از کرج ، پریسا پرند دبیر کانون نهج البلاغه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در این کارگاه به بررسی دیدگاه های حضرت امام علی (ع)درباره ایمان پرداخت و گفت: در کتاب شریف نهج البلاغه که حاوی سخنان نغز و حکیمانه حضرت علی (ع ) است ، مسئله ایمان از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جهات گوناگون آن پرداخته شده است و امام درباره فضیلت ایمان معتقدند که بهترین چیزی که نزدیکی خواهان به خداوند سبحان،  به آن توسل می جویند، ایمان به خدا و پیامبر و ائمه است .

وی در ادامه به بیان اقسام ایمان پرداخت و افزود: امام علی(ع) معتقد است که "برخی ایمان ها در دلها برقرار است و برخی دیگر میان دلها و سینه ها عاریت و ناپایدار" .

پرند گفت: از دیدگاه امام پایه های ایمان بر چهار پایه شکیبائی و یقین و عدالت و جهاد است و در جای دیگری درباره حقیقت ایمان فرموده اند که "ایمان شناختن به دل و اقرار به زبان و فرمان بردن با اندامها است" .

پرند در ادامه این کارگاه به نشانه های ایمان از دیدگاه امام علی (ع) پرداخت و اظهار داشت: امام علی (ع) معتقد است "ایمان بنده راست نباشد،  جز آنگاه که اعتماد او بدانچه در دست خداست بیش از اعتماد وی بدانچه در دست خود اوست باشد".

وی سپس به بیان ویژگیهای مؤمن در نهج البلاغه پرداخت و گفت: شادمانی مؤمن در رخسار اوست و اندوه وی در دلش ، سینه او هر چه فراختر است و نفس وی هر چه خوارتر برتری جسم را خوش نمی دارد و شنواندن نیکی خود را به دیگران دشمن می شمارد. اندوهش دراز است، همتش فراز، خاموشی اش بسیارست،  اوقاتش گرفتار، سپاسگزار است، شکیبایی پیشه است، فرو رفته در اندیشه است ، نیاز خود به کس نگوید ، خوی آرام دارد، نفس او سخت تر از سنگ خارا- در راه دینداری - و او خوارتر از بنده در فروتنی و بی آزاری .

پرند همنشینی با اهل هوی و هوس ، دروغ گفتن و حسد ورزیدن را از آفات ایمان از دیدگاه نهج البلاغه دانست و اظهار داشت : امام علی (ع) معتقدند "همنشینی با پیروان هوی ، فراموش کردن ایمان و جای حاضرشدن شیطان است" . از دروغ دوری گزینید که از ایمان به دور است، بر هم حسد مبرید که حسد ایمان را می خورد چنانچه آتش هیزم را" .

وی در ادامه اعمال صالح ، سلامت قلب، صبر و حیا را از عوامل تقویت ایمان دانست وافزود: از دیدگاه امام علی ، " ایمان را می توان برکرده های نیک دلیل ساخت و از کردار نیک ، می توان ایمان را شناخت و ایمان بنده ای استوار نگردد تا دل او استوار نشود و دل او استوار نشود تا زبان او استوار نگردد".

وی درباره رابطه صبر و ایمان گفت: صبر و شکیبایی نسبت به ایمان مثل سر است نسبت به تن، ایمانی که صبر و شکیبائی در او نباشد،  فایده ای ندارد .

وی در پایان نتایج ایمان را شهود حق و توان فهم معارف عالی دانست و گفت: امام علی (ع) در نهج البلاغه می گویند " دیده ها او را آشکارا نتوان دید، اما دلها با ایمان درست بدو خواهد رسید" و همچنین درباره رابطه ایمان و توان فهم معارف عالی می فرمایند":دانستن امر ما (ولایت) کار سختی است و تحمل آن دشوار، کسی آن را تحمل نکند جز انسان با ایمانی که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد ".

در این کارگاه تخصصی دانشجویی شرکت کندگان با موضوعاتی همچون تعریف دنیا ، شناخت حقیقت و خصلت دنیا، دنیا شناسی امام علی (ع)، دنیا و رستگاران و زاهدان ، راز آفرینش دنیا ، راههای اصلاح دنیا و آخرت ، راههای مقابله با غمهای دنیا و اقسام دنیا پرستان از دیدگاه امام علی (ع) درنهج البلاغه آشنا شدند .

براساس این گزارش ، روش برخورد با اهل دنیا، روش برخورد با مشکلات دنیا، روش سالم ماندن در دنیا و استفاده از سرمایه های آن ، شناخت اقسام اهل دنیا ، شناخت ماهیت دنیا، ضرورت توجه به حالات گوناگون اهل دنیا، سیمای دنیا پرستان، ره آورد و آثار دنیا پرستی، اوصاف دین فروشان دنیا طلب، راههای نجات از دنیا زدگی و...از دیگر موضوعاتی بودند که در این کارگاه تخصصی از دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفتند.