تبیان، دستیار زندگی
اما پیش از همه باید گفت در دهه بیست دو تن از فرماندهان نظامی بیش از همه مشهور بودند: سرلشگر رزم آراء و سرلشگر حسن ارفع.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رزم آرایی که شاه از او می ترسید

اما پیش از همه باید گفت در دهه بیست دو تن از فرماندهان نظامی بیش از همه مشهور بودند: سرلشگر رزم آراء و سرلشگر حسن ارفع.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
رزم آرایی که شاه از او می ترسید

ارفع بیش از رزم آرا مورد حمایت دربار بود

برای فهم تحولات دهه بیست شمسی باید به اختلافات بین این دو توجه داشت، ارفع بیش از رزم آرا مورد حمایت دربار بود و او بنیادگذار احزاب به ظاهر فاشیست مثل حزب آریا به شمار می آمد. در طول دهه بیست شمسی فرماندهی ستاد ارتش بین این دو تن دست به دست می شد، گاهی این و گاهی آن یکی به این منصب دست می یافتند. رزم آرا افسری بود تحصیل کرده که به نوعی اصلاحات در ارتش و دستگاه سیاسی کشور باور داشت، توجه داشته باشیم خسرو روزبه افسر توپخانه در دوره ریاست رزم آرا بر ستاد ارتش بود که کتاب اطاعت کورکورانه را نوشت، به واقع می توان گفت این کتاب به نحوی علیه سرلشگر ارفع نگاشته شده است.

به رزم آرا اتهام می زدند با تشکیلات حزب توده مرتبط است، حتی فرار زندانیان توده ای از زندان به سال 1329 را به پای او نوشتند، با توجه به اینکه روزبه به ظاهر از نزدیکان رزم آرا بود، این شایعه و این اتهام بیشتر به او می چسبید.

فرار زندانیان توده ای زمانی صورت گرفت که رزم آرا به نخست وزیری دست یافته بود، به واقع این عملیات زمانی صورت گرفت که رزم آراء از حمایت امریکا و انگلیس برای پیشبرد برنامه هایش در نیمه دوم دوره نخست وزیری اش ناامید شده بود و گفته می شد او برای اینکه قدرتهای غربی را از امکان نزدیکی ایران به شوروی بترساند، در کنار یک رشته اقدامات دیگر به فرار زندانیان توده ای هم کمک کرد.
 
با تمام این اوصاف نام رزم آرا زمانی بر سر زبان ها افتاد که قوام السلطنه نخست وزیر کشور بود و توانست برخی اختلافات را با شوروی به نحوی مسالمت آمیز حل و فصل نماید، به گونه ای که قوای اشغالگر شوروی بدون کوچک ترین درگیری با نیروهای نظامی ایران و بدون کشمکش مهمی با دولت مرکزی، حمایت خود را از فرقه دمکرات آذربایجان برداشتند و برای مشارکت در سهام نفت شمال ایران یکی از مهم ترین متحدان خود را   رها ساختند. آن زمان رزم آرا به عنوان رئیس ستاد ارتش فرماندهی عملیات حمله علیه بقایای فرقه را عهده دار بود. از   همان زمان حس حسادت شاه، هم علیه قوام تحریک شد و هم علیه رزم آرا، زیرا شاه دوست می داشت مردم شخص او را قهرمان به اصطلاح نجات آذربایجان بدانند. از این به بعد شاه از رقابت های نهان و آشکار افسرانی مثل ارفع برای به هم زدن موازنه قوا در ارتش به نفع خود بهره برداری می کرد و به نوعی رزم آراء را تضعیف می نمود.
 
اهمیت قضیه زمانی آشکار می شود که بدانیم ارفع در رکن دو ارتش یعنی اداره ضداطلاعات ارتش همکاران زیادی داشت و این گروه با برخی از رهبران احزاب سیاسی مثل دکتر مظفر بقائی، روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس و مسئول اطلاعاتی دربار یعنی حسین خطیبی ارتباطی سازمان یافته داشتند.
 
اما دشمنی ها علیه رزم آرا وقتی شدت یافت که او با حمایت امریکا و انگلیس به نخست وزیری ایران در سال 1329 دست یافت. نخست وزیری او البته امری شگفت انگیز تلقی شد، زیرا رزم آرا مردی نظامی بود و تا آن زمان سابقه نداشت یک نظامی پست نخست وزیری را به دست گیرد؛ حتی در زمان رضاشاه هم با اینکه بسیاری از مناصب اداری و سیاسی به دست نظامیان اداره می شد، اما پست نخست وزیری هرگز به آن ها داده نشد. حمایتهای امریکا و انگلیس از نخست وزیری رزم آراء شاه را نگران کرده بود، او تصور می کرد قدرتهای بزرگ سرمایه داری برای آینده سلطنت او برنامه ای دارند که می خواهند به دست امثال رزم آرا اجرا نمایند. اما واقعیت این بود که رزم آرا برای مهارکردن موج خواسته های مردم برای ملی شدن نفت به منصب نخست وزیری رسیده بود، او می خواست طرح امریکائی ها را برای تقسیم سود خالص ناشی از درآمد نفت به صورت 50-50 اجرا کند، طرحی که تا قبل از این انگلیسی ها به شدت با آن مخالفت می کردند.
 
دو شعار کلیدی جنبش ملی مردم ایران برای آمریکایی ها خطرناک جلوه می کرد، شخص ترومن هم بار ها اشاره کرده بود مفهوم این دو شعار کلیدی را درک نمی کند: 1. طرح ملی شدن نفت و 2. طرح سیاست موازنه منفی که از سوی دکتر محمد مصدق مطرح شده بود. ترومن می گفت اگر اصل ملی شدن نفت در ایران انجام شود، کلیه قراردادهای نفتی امریکا را با کشورهای نفت خیز از جمله ونزوئلا و عربستان سعودی با مخاطره مواجه خواهد کرد، ضمن اینکه ادامه تسلط بلامنازع شرکت نفت انگلیس و ایران که به شکلی وحشیانه دولت و ملت ایران را استثمار می کرد، غیرقابل تحمل شناخته می شد. دیگر اینکه ترومن بار ها گفته بود منظور رهبران جنبش ملی ایران از مفهوم سیاست موازنه منفی را درک نمی کند، زیرا به نظر او دولت های جهان از دو حال خارج نیستند: یا با امریکا و متحدان این کشور هستند و یا علیه این کشور و متحدانش که در اینصورت سیاست همسوئی با شوروی را در پیش گرفته اند.
 
نخست وزیری رزم آرا در حقیقت گامی بلند به منظور برقرار کردن تعادل بین شعارهای جنبش ملی شدن صنعت نفت و تقاضاهای شرکت نفت انگلیس و ایران محسوب می شد که هیچ گونه تغییر قابل توجهی را در مفاد و مواد قرارداد دارسی نمی پذیرفت. در حقیقت انگلیس هم از سر ناچاری به نخست وزیری رزم آرا تن داده بود، انگلیسی ها وقتی توانستند وخامت اوضاع را درک کنند که متوجه شدند حتی دولت مورد اعتماد آن ها یعنی دولت رجبعلی منصور هم نتوانست مرهمی بر آلام شرکت نفت بگذارد، منصور   همان کسی است که اطلاعات محرمانه ارتش ایران را در اختیار انگلیسی ها قرار داد و به واقع باعث شد متفقین کشور را در شهریور 1320 اشغال نمایند. اما رزم آرا موقعی بسیار نامناسب به نخست وزیری منصوب شد، مردم شعار ملی شدن نفت می دادند و رهبران هم پشت سر مردم راه افتاده بودند، بنابراین امکان هیچ گونه عقب نشینی نبود. شعار تنصیف عواید نفتی به صورت پنجاه پنجاه هم گامی به عقب محسوب می شد، رهبران نهضت ملی به چیزی کمتر از ملی شدن نفت رضایت نمی دادند، اما واقعیت این است که معلوم نبود مقصود از ملی شدن نفت چیست؟

نخست وزیری رزم آرا در حقیقت گامی بلند به منظور برقرار کردن تعادل بین شعارهای جنبش ملی شدن صنعت نفت و تقاضاهای شرکت نفت انگلیس و ایران محسوب می شد که هیچ گونه تغییر قابل توجهی را در مفاد و مواد قرارداد دارسی نمی پذیرفت.


واقعیت دیگر این است که رزم آرا نتوانست برنامه های خود را پیش برد، نیز او قادر نبود اعتماد امریکا و انگلیس را کاملاً به سوی خود جلب کند. این است که دست به اقداماتی جالب توجه زد: نخست اینکه تلاش کرد اختلافات دولتهای ایران را با شوروی برطرف نماید، در همین زمان بود که زندانیان توده ای با کمک افسری جوان به نام ستوان رفعت محمدزاده گریختند و این فرار را به نام رزم آراء ثبت کردند.
 
دیگر اینکه رزم آرا نتوانست وامی بیست میلیون دلاری از امریکا دریافت کند، پس برای اینکه طرف غربی را به منظور دریافت سریع تر وام بترساند، مناسبات خود را با اتحاد شوروی بهبود بخشید. رزم آرا مهم ترین گام را زمانی برداشت که در روز چهاردهم اسفند سال 1319 در مجلس شانزدهم حاضر شد و گفت چگونه می توان نفت را ملی کرد بدون اینکه کار شناس و پول لازم را برای اینکار فراهم نمود؟ او گفت بهتر است ابتدا به طرح تنصیف عواید نفتی تن داد تا مقداری پول پس انداز شود و با آن بتوان کار شناس تربیت کرد و هزینه های لازم را برای طرح ملی شدن نفت فراهم نمود. اینجا بود که سفیر کبیر انگلیس به شدت از او انتقاد کرد، امریکا هم از رفتار رزم آراء رنجیده خاطر شد، زیرا سیاست او در قبال شوروی غیرقابل قبول شناخته می شد.
 
از سوئی رزم آرا مورد خصومت شاه بود، شاه می ترسید رزم آراء سلطنت او را مضمحل سازد. بعلاوه طیف افسران تحت فرماندهی ارفع و البته رکن دو ارتش و سیاستمدارانی مثل بقائی هم به دنبال تسویه حساب با او بودند، آن ها که به شدت به شاه وفادار بودند تصور می کردند رزم آرا نقشه هائی برای تغییر سلطنت در سر می پروراند. اما رهبران جبهه ملی هم با رزم آرا میانه بسیار بدی داشتند، آن ها او را سدی در برابر شعار ملی شدن نفت تلقی می کردند. امریکا از اینکه او روابط خارجی را با شوروی بهبود بخشیده بود، رنجیده خاطر بودند و انگلیسی ها از این نگران بودند که رزم آرا اصل ملی شدن نفت را با شرایط بحران اقتصادی و فقدان کار شناس نفتی و کمبود نقدینگی برای اجرای آن طرح، رد نکرده بلکه امکان تحقق آن را مورد پرسش قرار داده بود. فدائیان اسلام هم البته با رزم آرا مناسباتی خصمانه داشتند، از این حیث که او را عامل امریکا و انگلیس می دانستند. همه این عوامل دست به دست هم دادند و باعث شدند روز شانزدهم اسفند 1329 او به ضرب گلوله از پای درآید، تصدی نخست وزیری توسط رزم آرا در شرایط بسیار نامناسب سیاسی و نیز التهاب ناشی از شعار ملی شدن صنعت نفت، عمر دولت او را مستعجل کرد، لیکن این دوره کوتاه برای محققین و مورخان سرشار از نکته هاست و البته پیداست که تاریخ واقعی این مقطع زمانی هنوز نانوشته باقی مانده است.


منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی