تبیان، دستیار زندگی
ت. رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  یكی از ماموریت های دفتر را براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه سوم و چهارم ، سامان دهی مراكز پاسخگویی دینی كشور اعلام كرد. به گزارش خبرنگار تبیان از سیمای 4 حجت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماموریت دفتر سامان دهی مراكز پاسخگویی است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  یكی از ماموریت های دفتر را براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه سوم و چهارم ، سامان دهی مراكز پاسخگویی دینی كشور اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار تبیان از سیمای 4 حجت الاسلام و المسلمین ربانی در این برنامه بیان داشت: در بخش پاسخگویی به شبهات در حوزه علمیه قم ، نهادها و مراكز مختلفی در عرصه های گوناگونی چون مباحث كلام و شبهات فقهی فعالیت می كنند . با این همه، این مراكز از توان ، ظرفیت ها و استعدادهای یك دیگر اطلاعی ندارند؛ برای همین، امكانات مادی و معنوی و نیروی انسانی به درستی صرف نمی شود . ماموریت دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه های پژوهشی سامان دهی ، جهت دهی و تعمیق است تا پاسخ های عمیق تر ، بنیادی تر و راضی كننده تر به مخاطبین ارایه شود.

وی با اشاره به ماموریت دفتر و حما یت و فعالیت های انجام شده در حوزه ساماندهی به فعالیت های پاسخگویی دینی در سطح كشور افزود: معاونت پژوهشی دفتر با راه اندازی ستاد پاسخگویی از مراكز مختلف پاسخگویی پشتیبانی می كند . در مرحله نخست پاسخ هایی كه مراكز پاسخگویی تهیه كرده اند را خریداری و در اختیار مراكز دیگر می گذارد . ساماندهی ، تعمیق بخشی و توسعه پاسخگویی از دیگر فعالیت های ستاد است .

حجت الاسلام ربانی اولویت بندی و پاسخ گویی متناسب با نیازهای روز آمد و ضروری جامعه را از دیگر برنامه های ستاد عنوان كرد و بیان داشت: ماموریت و برنامه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ساماندهی و تعمیق و پشتیبانی محتوایی و نرم افزاری و حركت به سوی تولید اندیشه و تدارك عقبه تئوریك نظام است .