تبیان، دستیار زندگی
پــیک ســعادت داد ایــن بــشارت تـــــابیده هـــــفتم مــــهر ولایـــت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولادت امام موسی کاظم(ع)

ولادت امام موسی کاظم (ع

ولادت امام موسی کاظم (ع


پــیک ســعادت داد ایــن بــشارت
تـــــابیده هـــــفتم مــــهر
ولایـــت

ولادت امام موسی کاظم(ع)

 آمـــده ایـــن مـژده از حـــیّ تــبارک
میـــلاد
مــوسی بن جــعفر مـــبارک

 ولادت امام موسی کاظم(ع)
مـــــظهر الطــــاف داور آمــد
هـــفتم وصـــی
پــیغمبر آمـــــــد

ولادت امام موسی کاظم(ع) 
شــد  شکــــوفا  گــل  گـــل زار احــمد
زیــــبا گـــل ســــر سبـــد  مـــــــحمد
ولادت امام موسی کاظم(ع) 
دارد مــدینه ســـیمای شــادی
ایـــن
مـــژده بــر لـــب دارد مــنادی

ولادت امام موسی کاظم(ع)
میـــــلاد مـــیوه قـــلب بـــتول است
رشک  جنت 
مــدینة الرسول است

ولادت امام موسی کاظم(ع) 
وا شد گـــل نــور از نخله طور
شـــد آشـــکارا
نــــورٌ عـــلی نـــور

 ولادت امام موسی کاظم(ع)
عــالم  از  مقدمش  گردیده روشــــن
یـا
مـهدی، یـا مـهدی چشم تو روشن

ولادت امام موسی کاظم(ع) 
از هســتی اش هر بود و نبود است
میــلاد
شـاه مُــلک وجـــــود است

ولادت امام موسی کاظم(ع) 
آمــــد آن مـــظهر الطـــاف داور
فرزند
فـــاطمه مــوسی بن جعفر

ولادت امام موسی کاظم(ع)

شهرزاد فراهانی- رحمت ا... صادقی
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.