تبیان، دستیار زندگی
ست  دبیر كل مجمع علماى شیعه كویت، توهین شبكه خبرى الجزیره به حضرت آیت الله العظمی سیستانى را محكوم كرد و آن را توهین به امامت و نبوت دانست. آیت الله سید محمد باقر مهرى توهین به حضرت آیت الله العظمی سیستا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اهانت به مرجعیت، توهین به امامت است

دبیر كل مجمع علماى شیعه كویت، توهین شبكه خبرى الجزیره به حضرت آیت الله العظمی سیستانى را محكوم كرد و آن را توهین به امامت و نبوت دانست.

آیت الله سید محمد باقر مهرى توهین به حضرت آیت الله العظمی سیستانى، اهانت به مرجعیت، حوزه‌هاى علمیه و مردم عراق است. وى افزود: مرجعیت ادامه راه امامت و نبوت و توهین به مرجعیت، اهانت و بى‌ادبى به امامت و نبوت است.
نماینده مراجع تقلید شیعه در كویت با اشاره به نگرانى شیعیان كویت گفت: متأسفانه مدیر برنامه الاتجاه المعاكس در الجزیره برنامه را قطع و از ادامه سخنرانى مهمان برنامه جلوگیرى نكرد. وى افزود: همه حوزه‌هاى علمیه باید با رفتار زشت و توهین آمیز شبكه خبرى الجزیره مبارزه كنند.