تبیان، دستیار زندگی
ند  باید این دریچه‌ها كه تاكنون بسته‌ بوده‌اند به روی حوزه باز شود و به دور از همه مسائل و سمت و جهت‌گیری‌ها امكان نظریه پردازی و نقد و بررسی برای طلاب و دانشجویان فراهم آید. به گزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حوزه های علمیه باید دروازه های ورود به فلسفه و جامعه شناسی علوم را بگشایند

باید این دریچه‌ها كه تاكنون بسته‌ بوده‌اند به روی حوزه باز شود و به دور از همه مسائل و سمت و جهت‌گیری‌ها امكان نظریه پردازی و نقد و بررسی برای طلاب و دانشجویان فراهم آید.

به گزارش خبرگزاری تبیان به نقل از شبستان، عماد افزوغ، نماینده مجلس شورای اسلامی، در دومین روز از كنگره سراسری نهضت نرم افزاری تولید علم و ازاد اندیشی به بررسی معرفت دینی و ارهكارهای گسترش و شناساندن آن پرداخت و گفت: ارائه تئوری در باب هر موضوعی باید امكان خلق فرضیه را داشته باشد، چون در مقام كشف، از تجربه اسفتاده نمی‌كنیم اما باید با استفاده از روش‌شناسی‌های موجود، راه ورود علوم و آموزه‌های اسلامی را بازگشود.
افزوغ با اشاره به برنامه ریزی برای ورود حوزه به فلسفه علم و جامعه شناسی علم گفت: باید این دریچه‌ها كه تاكنون بسته‌ بوده‌اند به روی حوزه باز شود و به دور از همه مسائل و سمت و جهت‌گیری‌ها امكان نظریه پردازی و نقد و بررسی برای طلاب و دانشجویان فراهم آید.
وی علم دینی را شامل قسمت‌های بیرونی و معرفت شناسی دینی دانست و گفت: هدف علم تجربی كشف ضروریات است، اما پزوتیویست‌ها می‌‌خواهند بین حوادث ارتباط برقرار كنند و نظم بین روابط بیرونی را به صورت مشروط و اقتضایی تبیین كنند و ضرورت علم مورد بحث آن‌ها نیست.
افروغ یادآور شد: امروز علم تجربی موجود در كشور ما نیاز كنونی را برطرف نكرده است، این علم باید بازشناسی و نقایص آن مرتفع شود.
وی با تاكید بر شناخت گرایی در تولید علم گفت: اگر كاشفیت را از علم بگیریم آنچه باقی می‌ماند با خرافه و افسانه تفاوتی ندارد.
رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: علم را با ضرورت های موجود پیوند داد، ضرورتهایی كه برخاسته از منبع وحی، كتاب، معرفت دینی است.
وی نقش حوزه‌های علمیه را در شناساندن جایگاه معرفت دینی و مسائل متافیزیكی مهم ارزیابی كرد و حركت پرشتاب حوزه‌ها در این عرصه‌ها را ضروری دانست.