تبیان، دستیار زندگی
زی   حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار جمعی از دانشجویان و خدام حرم رضوی زمان دانشجویی را بسیار مهم حساس و سرنوشت ساز شمرده و با اشاره به مسئله خودسازی , تحصیل علم اولین گام رسیدن به خودسازی دانستند . به گزارش تبی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحصیل علم , اولین گام خودسازی

حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار جمعی از دانشجویان و خدام حرم رضوی زمان دانشجویی را بسیار مهم حساس و سرنوشت ساز شمرده و با اشاره به مسئله خودسازی , تحصیل علم اولین گام رسیدن به خودسازی دانستند .

به گزارش تبیان ایشان تصریح کردند : انسان بی سواد و جاهل از همه سعادتها محروم است , هیچ فقر و مصیبتی مانند فقرفرهنگی نیست برای اینکه انسان از فقر فرهنگی نجات پیدا کند باید در گام اول درس بخواند .

معظم له ایمان و اعتقاد را دومین گام خودسازی بیان کردند و با استناد به آیه (و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون) ذاریات /21 تفکر در آیات الهی را بهترین درس خداشناسی و در نتیجه ایمان به خدا و اعتقاد به او دانستند .

ایشان در ادامه خاطرنشان کردند : شرط سوم خودسازی عقل است عقل با ایمان خیلی فرق می کند ممکن است کسی خیلی درس خوانده باشد ولی عقلش پایین باشد عقل      فرهنگ و عاقل کسی است که تشخیص صحیح داشته باشد . در کنار این سه شرط عمل نیز خیلی مهم است انسان باید به آنچه می داند عمل کند خداوند در قرآن عمل را بعد از ایمان آورده است