تبیان، دستیار زندگی
ست  رئیس موسسه آموزش عالی باقرالعلوم گفت: نظام معرفتی ما در محیطی كه عملیات سكولار و دنیوی را اجرا می كرد, نمی توانست نقشی داشته باشد, مگر اینكه با وحدت حوزه و دانشگاه نظریه های معرفت اسلامی جایگزین جریان های كنونی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وحدت حوزه و دانشگاه تنها راه حذف جریانهای روز بوسیله معرفت اسلامی است

رئیس موسسه آموزش عالی باقرالعلوم گفت: نظام معرفتی ما در محیطی كه عملیات سكولار و دنیوی را اجرا می كرد, نمی توانست نقشی داشته باشد, مگر اینكه با وحدت حوزه و دانشگاه نظریه های معرفت اسلامی جایگزین جریان های كنونی شود.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین  حمیدپارسانیا، رئیس موسسه آموزش عالی باقرالعلوم در دومین روز از كنگره سراسری نهضت نرم افزاری، تولید علم و آزاد اندیشی طی سخنانی به بررسی نقش حوزه های علمیه در تولید علم و جایگاه كنونی نظریه پردازی علمی در این مراكز پرداخت.
وی ضمن بررسی سهم معرفت دینی و به دنبال آن نقش حوزه های علمیه در تولید علم، گفت: برخی از دیدگاهها درباره علم این سهم را ضعیف می كند و اجازه نمی دهد كه حوزه های غیر علمی مثل هویت و فرهنگ وارد تولید علم شود.
حجت الاسلام پارسانیا افزود: زمانی كه بحث حوزه و دانشگاه قبل از انقلاب مطرح می شود، محیط فرهنگی درون دانشگاهها، محیطی دینی دانسته نمی شد كه ارزش های آن با ارزش های دینی تفاوت داشت. تخصص با تعهد همراه نبود و گاه ارزش های دینی دانشجو تضعیف می شد.
دبیر كنگره سراسری نهضت نرم افزاری، تولید علم و آزاد اندیشی گفت: ‌وقتی كه گفته شود ما فقط از راه تجربه می توانیم جهان را بشناسیم, نتیجه فقط ورود نظریه های آزمون پذیر به حوزه علم است و هر آنچه غیر این نظریات است جزء علم قرار نمی گیرد كه این نظریه غلط است.
حجت الاسلام پارسانیا با اشاره به تاریخچه فضای علمی موجود در سالهای اخیر در جهان و نظریات مختلفی كه در عرصه تولید علمی و تعریف علم وجود دارد، تصریح كرد: دانش آزمون پذیر مستقل از دانسته های معرفتی نیست و در حوزة حس تقلیل یافته است و این دانش, بنیادهای خود را از گزاره های غیر حسی در محیط فرهنگی, اجتماعی و تاریخی گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری همایش هایی در مورد تولید علم در سال های اخیر و رویكردی جدید به این مسئله گفت: در دهه اخیر سهم معرفت دینی در تولید نظریه های علمی مطرح شده است و نظام آموزشی رسمی ما بعد ازهفت دهه حضور كه هنوز از غرب الگو می گرفت در نهایت به پذیرش سهم معرفت دینی در تولید علم رسید.
رئیس موسسه آموزش عالی باقرالعلوم افزود: نظام معرفتی ما در محیطی كه عملیات سكولار و دنیوی را اجرا می كرد نمی توانست نقشی داشته باشد مگر اینكه با وحدت حوزه و دانشگاه نظریه های معرفت اسلامی جایگزین جریان های كنونی شود.