تبیان، دستیار زندگی
ید حضرت آیت الله سبحانی خطاب به کارگزاران فرهنگی کشور فرمودند کتب شیعه را روانه سراسر جهان نمایید به گزارش تبیان حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به همایش نشر دینی غیر فارسی چالش ها و رویکردها که از متولیان امر فرهنگ خواستار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتب شیعه را به سراسر جهان روانه کنید

حضرت آیت الله سبحانی خطاب به کارگزاران فرهنگی کشور فرمودند کتب شیعه را روانه سراسر جهان نمایید

به گزارش تبیان حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به همایش نشر دینی غیر فارسی چالش ها و رویکردها که از متولیان امر فرهنگ خواستار جبران قصور گذشته و روانه کردن کتب شیعه به سراسر جهان به جای سرازیر کردن کتب دیگران به ایران شدند.

حاطر نشان میشود در این هایش جمعی از فرهیختگان و ناشران ونویسندگان  حضور داشتند.