تبیان، دستیار زندگی
این هفته خود ژس و مکث هم سوژه شده است؛ از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف برای عکس و مکث را اینجا ببینید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

این هفته خود عکس و مکث هم سوژه شده است؛ از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف برای عکس  و مکث را اینجا ببینید.

امیر رضوانی - بخش سیاست تبیان
از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

یه چند سالی اشتباه اومدن ...


از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

برو واسه بچه محلاتون تعریف کن ما چی ساختیم !

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

به روی خودت نیار، من با اینا قهرم

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

داداش جمع کنین چیزی نشده، یعنی اصلا هیچی نشده!

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

دید زدن از نوع وزرایی

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

بزن اسحاق جان محکم تر بزن، تو می تونی ...

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

بدون شرح !

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

انقدرا هم که میگن ظریف نیستیا ...

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

فکر کنم وسط چهارراه جلسه گذاشتن !!!

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

مگه اومدیم خواستگاریت انقدر سر به زیر شدی؟!

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

چیه بازم شما عکس و مکثیا سوژه گیر نیاوردید اومدین سراغ من ؟!

از قهر وزیر تا کارگردانی جناب ظریف/ عکس و مکث

کات! معرفی می کنم ؛ اینا بچه های پشت صحنه عکس و مکث هستن ...