تبیان، دستیار زندگی

چرا ترس از FATF ؟

ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

fatf، فپولشویی، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم، مذاکره، تحریم، تحریم ایران، اف ای تی ا

 

FATF ، اصطلاحی که باعث ترس و وحشت مردم گشته؛ آیا به واقع وحشتناک است؟! سازمان  ها و نهادهای بین  المللی که عمدتاً توسط آمریکا و کشورهای همسو طی ده  های اخیر پایه  گذاری شده است، عملاً در راستای سیاست  های آمریکا و در جهت سلطه بر دیگر کشورها عمل می کنند. آمریکا از NPT (معاهده منع گسترش سلاح  های هسته ای) برای کنترل فعالیت  های هسته  ای کشورهای ناهمسو و از MTCR (رژیم کنترل فناوری موشکی) و برای کنترل فعالیت های موشکی و از FATF برای کنترل فعالیت  های مالی این کشورها به عنوان اهرم  هایی در جهت تغییر رفتار سیاسی آنها بهره می  برد.

کلیه کشورها تلاش می کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می  گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

از آنجا که هماهنگی مدیریت شده  ای بین این نهادها و سیاست های برنامه  ریزی شده از سوی آمریکا وجود دارد، انجام هر نوع تعامل و توافق بین  المللی می بایست با نگاه تیزبین به سایر عوامل همراه باشد، در غیر این صورت توافق در خدعه بازی قدرت  های سلطه  گر گرفتار خواهد آمد.
اما در این میان ؛ قرار گرفتن تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF به  بهانه خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، به خوبی بیانگر سیاسی بودن اقدامات این گروه در راستای سیاست  های آمریکاست.

اقدام مالی

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید. استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:
- شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی.
- تعقیب قضایی پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می  کنند.
- اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)

در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می کنند.

- اعطای اختیارات و مسولیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصأ در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب  این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های  اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می کنند.
از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک ها ، موسسات مالی ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی  در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های  به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد.
براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می  گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.
این در حالی است که مسئولین معتقدند ؛ ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد. اف ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، آنها می خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ و اگر به راستی اینچنین است ، آیا بهتر نیست کمی شفاف سازی در این زمینه انجام گیرد تا موج حواشی FATF فروکش کند؟


 

منابع : خبرگزاری صدا و سیما / خبرگزاری تسنیم