تبیان، دستیار زندگی
اسیران کربلا، شب هنگام را در تاریکی، گرسنگی و خواری سپری می کردند. شام غریبان به چنین شب هایی اشاره دارد و برای بیان تاریکی و بی چراغی به کار می رود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضرب المثل عاشورایی

ضرب المثل عاشورایی

ضرب المثل عاشورایی

اطراف علم و کتل همواره شلوغ است و سینه زنان و زنجیر زنان با فریاد و زاری آن را در بر می گیرند. مثل در این واقعیت ریشه دارد و به شلوغی، آشفتگی و سر و صدا اشاره می کند.
ضرب المثل عاشورایی

چون دستان حضرت عباس بن علی (ع) قطع شد، یکی از دشمنان رجز خواند. مثل زبان حال علم دار کربلا در آن لحظه است و به تأخیر در کار و نابه هنگام انجام شدن آن اشاره دارد. وقتی ناکسی فرومایگی می کند و به بزرگی که قدرت و ثروت از کف داده می تازد، این مثل مورد استفاده قرار می گیرد.

ضرب المثل عاشورایی

گاه گروهی دست به پلیدی هایی می آلایند که شمر با همه ی تباه کاری از آنان انسان تر می نماید. مثل به چنین معنایی نظر دارد و برای اشاره به سنگ دلی و بی رحمی بسیار، مورد استفاده قرار می گیرد.
ضرب المثل عاشورایی

بی تردید آن که سر از تن مظلومی تشنه کام جدا می سازد، دلی در نهایت بی رحمی و قساوت دارد. شمر چنین انسانی بود و شمردل به بی‌رحمی و سنگ‌دلی اشاره می کند.

ضرب المثل عاشورایی

کسی که نقش شمر بازی می‌کند باید سبیل و مویی خاص به کار گیرد تا خشونت را به‌طور کامل در چهره اش آشکار سازد. مثل – که در این امر ریشه دارد – به از کف دادن قدرت و ورشکستگی اشاره می‌کند و درباره‌ی فردی که پس از تظاهر فراوان به دارایی و توانایی به سمت انحطاط می‌گراید، به کار می‌رود.

ضرب المثل عاشورایی
شمر به پلیدی و تباه کاری شهره است، زیرا امام حسین (ع) را با لبان تشنه به شهادت رساند. این کلمه ناسزا به شمار می آید و در برابر کسی که آب را از مردم دریغ می‌کند به کار می‌رود.

ضرب المثل عاشورایی

اسیران کربلا، شب هنگام را در تاریکی، گرسنگی و خواری سپری می‌کردند. شام غریبان به چنین شب‌هایی اشاره دارد و برای بیان تاریکی و بی چراغی به کار می‌رود.


کانال کودک و نوجوان تبیان
koodak@tebyan.com
شهرزاد فراهانی
عاشورا در فرهنگ مردم(ضرب‌المثل‌ها) /مؤلف: محمدعلی عارفی‌راد
روز دهم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.