تبیان، دستیار زندگی
تاریخ هر امت و جامعه ای بیانگر فرهنگ و تمدن آن است. به همین دلیل، علم تاریخ در میان علوم جایگاهی ویژه یافته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب مرجع شناسی تاریخ سلجوقیان

تاریخ هر امت و جامعه ای بیانگر فرهنگ و تمدن آن است. به همین دلیل، علم تاریخ در میان علوم جایگاهی ویژه یافته است.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
ب

جامعه اسلامی به عنوان یک امت جهانی دارای چهارده قرن سابق تاریخی با ابعاد و عناصری روشن و بدون ابهام است. اهمیت این پیشین تاریخی و ابعاد گوناگون آن مانند فرهنگ، تمدن، علوم اخلاق، فلسفه و هنر و نقش بی بدیل آن در تمدن جهان معاصر تلاش گسترد دانشگاه ها و دانشمندان غربی را در راه تحقیق و مطالع این تاریخ عظیم برانگیخته است؛ تا بدان پایه که معتبرترین منابع و اطلاعات پژوهشی در حوزه های گوناگون تاریخ اسلام را در مراکز غرب سراغ می توان گرفت.

این کتاب با استفاده از منابع و مدارک موجود به وقایع و فرهنگ سلجوقیان می پردازد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

دیباچه

مقدم مؤلف

بخش اول: منابع اصلی تاریخ سلجوقیان

منابع اسلامی

الف- منابع ترکی

ب - منابع عربی

ج-منابع فارسی

ه- دیگر منابع

منابع مسیحی

تحقیقات انجام شده دربار منابع

بخش دوم، پژوهش های انجام شده دربار تاریخ سیاسی سلجوقیان

بخش سوم، تمدن و فرهنگ در دور سلجوقیان

حیات اجتماعی و فرهنگی

اقتصاد سلجوقی

حیات دینی سلجوقیان

حیات علمی و تربیتی در دور سلجوقیان

سلامت و مؤسسات مربوط به آن در دور سلجوقیان

تشکیلات سلجوقیان

گاهشمار

نمایه

این کتاب به قلم فضلی کنوش به رشت تحریر درآمده است.

کنوش، فضلی، مرجع شناسی تاریخ سلجوقیان، مترجم: حسن حضرتی، آسیه رحمانی نژاد، تهران، پژوهشکد تاریخ اسلام، 490 صفحه، شمارگان: 1000 نسخه، قطع: وزیری، بها: 300000 ریال، 1395.


منبع:
میراث مکتوب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.