تبیان، دستیار زندگی
در این مطالب جمع آموری شده فرآیند های یادگیری و یادگیری مشاهده ای را از دیدگاه بندورا مورد بررسی قرار می دهیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری

یادگیری عبارتست از تغییر نسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد.

یادگیری

پیشتر دانستید، این که ما چگونه یاد می گیریم، همواره مورد پرسش بوده است. شناخت دقیق یادگیری به ما کمک خواهد کرد، تا در فرآیند یاددهی – یادگیری، راه بهتر را برگزینیم.
یادگیری دریچه ارتباط انسان با جهان خارج است. از همین دریچه است که اجازه می دهیم اطلاعاتی وارد ذهن ما شود و یا از آن خارج گردد. همچنین از دریچه یادگیری است که قدم در مسیر تجربه می گذاریم. ما بر اساس آن چه یاد می گیریم، دیگران را می شناسیم و با آنها ارتباط برقرار می کنیم و بر همین اساس هم تجربه می کنیم، تجربه عملی و کلامی.

ما با مرور دوباره‌ آنچه که قبلا آموخته ایم و باز اندیشی در افکار و طرح‌ هایمان برای یادگیری در آینده، یاد می‌‌گیریم. وهمیشه چیزهای بیش‌تری برای آموختن وجود دارد.
معروف ترین چرخه‌ی یادگیری "چرخه‌ی کولب" است که چهار مرحله را برای یادگیری شناسایی کرده است.

در این مطالب جمع آموری شده فرآیند های یادگیری و یادگیری مشاهده ای را از دیدگاه بندورا مورد بررسی قرار می دهیم.