تبیان، دستیار زندگی
ابتدا باید در این بازی به عدد نوشته شده در بالای بازی گوشه سمت راست توجه کنید. در این قسمت عدد نوشته شده مجموع و یا تفریق اعدادی است که بر روی بعضی از سیب زمینی سرخ کرده ها نوشته شده است. به عنوان مثال اگر بازی عدد ١٣ را پیش فرض قرار دهد، دانش آموزان با
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمع و تفریق سیب زمینی سرخ کرده

جمع و تفریق سسیب زمینی سرخ کرده

یک بازی جالب و سرگرم کننده که دانش آموزان می توانند مدت زیادی را با آن سرگرم بمانند. در این بازی عمل جمع و تفریق مورد توجه قرار داده شده است. 
ابتدا باید در این بازی به عدد نوشته شده در بالای بازی گوشه سمت راست توجه کنید. در این قسمت عدد نوشته شده مجموع و یا تفریق اعدادی است که بر روی بعضی از سیب زمینی سرخ کرده ها نوشته شده است.
به عنوان مثال اگر بازی عدد ١٣ را پیش فرض قرار دهد، دانش آموزان باید محاسبه کنند جمع کدام یک از اعداد نوشته شده روی سیب زمینی سرخ کرده ها برابر ١٣ می شود ! در عمل تفریق هم همینطور.
توجه داشته باشید شما اگر روی جواب صحیح کلیک کنید  سیب زمینی خورده می شود ولی اگر بر روی عدد غلط بیشتر از ٣ بار کلیک کنید بازی به حالت اولیه باز میگردد و امتیازات شما حذف می شود . 


برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.بخش مرکز یادگیری سایت تبیان - علی کلوت