تبیان، دستیار زندگی
سهیلا دشتی کارشناس ارشد روان شناسی و مشاور خانواده اظهار داشت: تعارض امری فردی و درونی است که از درگیر شدن فرد با شرایط ناتمام و حل نشده بروز پیدا می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با حل تعارض ها به جنگ شکست ها برویم

حل تعارض

سهیلا دشتی کارشناس ارشد روان شناسی و مشاور خانواده اظهار داشت: تعارض امری فردی و درونی است که از درگیر شدن فرد با شرایط ناتمام و حل نشده بروز پیدا می کند.

وی افزود: افراد در برابر مساِئل و مشکلات زندگی مجبور به تصمیم گیری هستند، گاهی این تصمیم ها خوشایند و گاهی مطلوب نیست بنابراین فرد باید میان مولفه های دلخواه و یا ناخوشایند انتخاب کند و این قرار گرفتن بر سر دو راهی می تواند فشار زا باشد که از آن به تعارض درونی یاد می شود.

دشتی با تأکید بر اینکه تمام انسان ها در زندگی به نوعی ناگزیر از انتخاب هستند، تصریح کرد: سطحی از فشار و استرس برای افراد معمول تلقی می شود اما اگر فردی به اضطرابی فراتر از حد عادی دچار شود در مواجه با روند انتخاب ناگزیر، با مشکل رو به روست.

این کارشناس ارشد روان شناسی با اشاره به انواع موقعیت های فشار زا، بیان داشت: ممکن است دوراهی بر سر دو امر مطلوب طبع باشد و یا انتخاب در دو موضوع ناخوشایند اتفاق بیفتد، مثل اینکه فرد بیمار است اما از روند درمانی واهمه دارد، هر دو امری منفی است اما فرد در مقابل آن مجبور به انتخاب است.

دشتی با بیان اینکه افراد به تناسب تفاوت های شخصی دست به انتخاب نوع برخورد با این دوگانگی ها می زنند، گفت: هر فرد بسته به تربیت خانوادگی و عوامل دیگری همچون وراثت و ژنتیک و یا حتی رفتارهای اکتسابی محیطی نوعی از برخورد را برمی گزینند که ممکن است انتخاب درستی نباشد و تبعات و پیامدهای منفی برای آنان در پی داشته باشد.

این مشاور خانواده ادامه داد: واکنش افراد می تواند به صورت های تسلیم، فرار، انکار، اجتناب و یا جنگیدن نمود پیدا کند که اجتناب بدترین نوع کنش افراد است زیرا شخص در کوتاه مدت به آرامش دست پیدا می کند و از استرس رهایی می یابد اما در بلند مدت باید با آسیب های جدی ناشی از آن رو به رو شود.

وی افزود: توصیه مشاوران و درمانگران برای اراِئه بهترین عملکرد برای مقابله با تعارضات درونی، مواجه کردن فرد با خودش بوده که شبیه به واکنش جنگیدن است اما مکانیسم دفاعی و جبران به همان شدت نیست و فرد میزان کم تری از استرس و اضطراب را تحمل می کند.

دشتی درپایان گفت: همه انسان ها در شرایط مختلف ناگزیر از انتخاب هستند، بنابراین دلیلی برای ترس وجود ندارد و به هیچ عنوان نباید از آن اجتناب و دوری کرد و بهتر است بدانیم پذیرش یعنی تمایل به تجربه شرایط نامطلوب که میان جنگیدن و تسلیم شدن تنها راه حل درست به نظر می رسد.

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.