• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1395/07/06
  • تاريخ :

فیزیک

فیزیک علمی است که طبیعت و خواص طبیعت را بررسی می کند.

فیزیک

فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت می‌دانند. 

علم فیزیک در مطالعه عناصر تشکیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انکار و بررسی چنین برهم کنش ها، خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می کند.

ماده به طور کلی تمام آن چیزی است که اشیاء فیزیکی شامل آن می‌شوند. معمول‌ترین تعریفی که از ماده وجود دارد این است که ماده هرچیزی است که حجم و جرم داشته باشد.

هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش بینی کند.
فیزیک یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانشگاهی است و شاید قدیمی‌ترین مبحث آن را بتوان نجوم و اخترشناسی نامید. 


در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده که مربوط به درس فیزیک می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید.

نیرو و حرکت

 گوه (wedge)     

 نیرو

 بررسی حرکت مولکول های آب

 اهرم

 قرقره

 عمل و عکس العمل   

 نیروی اصطكاك    

 اهرم (تغییر جهت نیرو)

 قرقره ثابت   

 نیروی کشسانی فنر 

 جنبش مولکولی      

 نیرو چیست؟   

 اصطکاک و سطح 

 قانون عمل و عکس العمل  

 نیرو و حرکت (نیروی موافق و مخالف)

 قرقره ثابت   

 قرقره مرکب  

فیزیک

ماده و حالت های آن ماده و تغییرات آن

 آهن

 چگالی مایعات   

 چرخه آب     

 چگالی                                   

 خصوصیات فلزات    

 ویژگی فلزات 

 آشنایی با حالت های ماده  کار، انرژی و توان الکتریسیته

مفهوم کار و انرژی

  الکتریسیته (دو جسم نارسانا)

کار و انرژی

  انرژی برق آبی

مفهوم کار و انرژی (جابه جایی)

  تولید الکتریسیته به وسیله مالش   

مفهوم کار  

  اصطکاک بین دو جسم

 سقوط آزاد

 


مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان
UserName
x