تبیان، دستیار زندگی
باران تیر و نیزه ضربه های شمشیر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلام بر حسین

سلام بر حسین

سلام بر حسین
باران تیر و نیزه
ضربه‌های شمشیر
حسین یکی است
و دشمن بسیار

سلام بر حسین
نیزه‌ای بر کتف او
ضربه‌ای بر پایش
ضربه‌ای بر کمر
او به زمین می‌افتد

سلام بر حسین
برمی‌خیزد
می‌افتد و برمی‌خیزد
و سرانجام

سلام بر حسین
دیگر توان برخاستن ندارد
سی و سه زخم نیزه
سی و چهار زخم شمشیر
سلام بر حسین شهید!
کانال کودک و نوجوان تبیان
koodak@tebyan.com
فهیمه امرالله- شاعر: فریبا کلهر


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.