تبیان، دستیار زندگی
همزمان با ایام عرفه، ترجمه دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«دعای عرفه» لباس شعر پوشید

همزمان با ایام عرفه، ترجمه دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر شد.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
«دعای عرفه» لباس شعر پوشید

نشر حوا همزمان با ایام ذی حجه کتاب «نوربازی» را با موضوع ترجمه آزاد دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر کرد. دعای عرفه از ادعیه منسوب به امام حسین(ع) است که مضمون اصلی آن اقرار به توحید، حمدالهی و درخواست آرامش و عافیت است.

شاعر «نوربازی» مهدیه سیدنورانی کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی است که پیشتر مجموعه کتاب های «عرفان نامه» به قلم او انتشار یافته بود.

کتاب «نوربازی» در 64 صفحه و به قیمت 5500 تومان از سوی نشر حوا انتشار یافته است در بخشی از این کتاب می خوانیم:

ما که دست پرورده ات هستیم
همیشه بی نگاه عبور می کنیم
چه خوب می شود که ببینیم
آن چه را
خورشید با بامدادهایش می آورد
و بشنویم آن چه که
در شیپورهای خروس خوانش می نوازد
آفرینش را
           همیشه تو آغاز کردی؛
                    هرصبح،
                             هرشب،
                                         هرلحظه؛
و تمام چرخ های نیاز را تو برپا کردی؛
و ترازوی پیمانت را
برتمامی عناصر قراردادی...


منبع: مهر