تبیان، دستیار زندگی
بازی «جِرَنگ جِرَنگ» از بازی های محلی استان قزوین است که شور و اشتیاق فراوانی بین جوانان به خاطر جنب و جوش فراوان ایجاد می کند. این بازی در روستای « رزجرد » قزوین انجام می شود.تعداد نفرات بازی حداقل چهار نفراست و داورهم دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«جِرَنگ جِرَنگ» با ضربات کمربند (بازی های بومی)

بازی «جِرَنگ جِرَنگ» از بازی های محلی استان قزوین است که شور و اشتیاق فراوانی بین جوانان به خاطر جنب و جوش زیاد ایجاد می کند. این بازی در روستای « رزجرد » قزوین انجام می‌شود.تعداد نفرات بازی حداقل چهار نفراست و داورهم دارد.

بخش گردشگری تبیان
جِرَنگ جِرَنگ،

نحوه بازی:

دو نفر به عنوان داور در مکان مشخصی می‌نشینند و رنگی را بین خود انتخاب می‌کنند ، بطوری که بازیکنان از آن اطلاع نداشته باشند. سپس بازیکنان کنار یکدیگر و روبروی داوران در صفی ایستاده و برای تشخیص آن رنگ با یکدیگر رقابت می کنند.
در این بازی به یک کمربند نیز نیاز است که هنگام رقابت بر سر تشخیص رنگ مورد نظر، یک طرف آن در دست داور و سر دیگر در دست بازیکنی که نوبتش رسیده است ، قرار دارد. سپس سوال و جواب بین داوران و بازیکنان به این صورت انجام می‌شود که بازیکن می گوید: جرنگ جرنگ و داورمی گوید: اسب چه رنگ؟ بازیکن می گوید: سفید (مثلاً) . در این زمان اگر جواب غلط بود داورمی گوید: بده به سفید (یعنی بازیکن سر کمربندی را که در دست دارد به بازیکن بعدی بدهد) و اگر جواب درست بود ، داورمی گوید: بتراش . در این هنگام بازیکنی که رنگ را به درستی تشخیص داده است حق دارد با کمربند بازیکنان دیگر را بزند و بازیکنان دیگر نیز در صورت داشتن توانایی باید کمربند را از او بگیرند. داور نیز با گفتن کلمه «جو» و «گندم» به صورت مکرر، حق زدن را از او می‌گیرد و دوباره به او می‌دهد.
یعنی بازیکن با شنیدن کلمه «جو» حق ندارد بازیکنان دیگر را بزند و باید در یک جا بایستد و با چرخاندن کمربند در بالای سر خود نگذارد بازیکنان به او نزدیک شده و کمر بند را از او بگیرند و چنانچه دوباره از داور کلمه «گندم» را بشنوند می‌تواند بازیکنان را بزند. چنانچه بازیکنان کمر بند را از او بگیرند و یا به تشخیص داور بازی متوقف شود ، این مرحله از بازی به پایان رسیده و دوباره داوران با انتخاب رنگی دیگر مرحله بعد را آغاز می کنند.منابع: باشگاه خبرنگاران جوان