تبیان، دستیار زندگی
علمای اصفهان به رهبری آیت الله حاج آقا نور الله اصفهانی در هجرتی اعتراض آمیز به قم و تحصّن در این شهر مخالفت خود را با زمزمه های حكومت رضا خان مبنی بر كشف حجاب بانوان مسلمان ایرانی اعلام داشتند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هجرت اعتراض آمیز علما به قم، در اعتراض به اقدامات رضاخان

علمای اصفهان به رهبری آیت الله حاج آقا نور الله اصفهانی در هجرتی اعتراض آمیز به قم و تحصّن در این شهر مخالفت خود را با زمزمه های حكومت رضا خان مبنی بر كشف حجاب بانوان مسلمان ایرانی اعلام داشتند...

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
هجرت اعتراض آمیز علما به قم، در اعتراض به اقدامات رضاخان

٢١ شهریور سال ١٣٠٦

علمای اصفهان به رهبری آیت الله حاج آقا نور الله اصفهانی در هجرتی اعتراض آمیز به قم و تحصّن در این شهر مخالفت خود را با زمزمه های حكومت رضا خان مبنی بر كشف حجاب بانوان مسلمان ایرانی اعلام داشتند. این حركت انقلابی بمدت ١٠٥ روزبطول انجامید ومنجر به عقب نشینی ظاهری رضا خان از این تصمیم شد.


منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی