تبیان، دستیار زندگی
این كتاب تلاشی است برای طرح موضوع «روابط عمومی دو فضایی» به عنوان شكل جدیدی از روابط عمومی كه بر امكانات تكنولوژیك رسانه های جدید و همچنین بر خاسته از روند رو به توسعه فردگرایی جدید تكیه دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روابط عمومی دوفضایی  را بشناسید

كتاب روابط عمومی دوفضایی تلاشی است برای طرح موضوع «روابط عمومی دو فضایی» به عنوان شكل جدیدی از روابط عمومی كه بر امكانات تكنولوژیك رسانه های جدید و همچنین بر خاسته از روند رو به توسعه فردگرایی جدید تكیه دارد.

فرآوری: بابایی - بخش ارتباطات تبیان

روابط عمومی

این اولین کتاب دکتر سعید عاملی، دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه تهران به زبان فارسی است که به بیان افکار و اندیشه های خود در حوزه "روابط عمومی دو فضایی شده" در 6 فصل می پردازد.
این كتاب تلاشی است برای طرح موضوع «روابط عمومی دو فضایی» به عنوان شكل جدیدی از روابط عمومی كه بر امكانات تكنولوژیك رسانه های جدید و همچنین بر خاسته از روند رو به توسعه فردگرایی جدید تكیه دارد.

در این كتاب همچنین سعی شده است كه بر محور دو فضایی شدن، مفاهیم، نظریه، كاركرد و مسایل مرتبط با روابط عمومی دو فضایی تشریح شود.

این كتاب شش فصل با عناوین «روابط عمومی؛ نظریه ها، مفاهیم، اصول و تجربه ها»، «نظام كامپیوتری فراگیر(كاربردهای فراگیر روابط عمومی در جهان دوقطبی شده)»، «دولت موبایل، شركت های موبایل و روابط عمومی موبایل در پرتو ارتباطات تقویت شده»، «تكنولوژی همزمان ارتباطات دو فضایی شدن فرهنگ»، «آینده شاخص های دو فضایی شده روابط عمومی(ارتباطات هوشمند و موثر)» و «دو فضایی شدن جهان، فردیت و اخلاق حرفه ای(تغییر در مفهوم ارزش اقتصادی زمان- مفهوم زمان كامل)» را در خود جای داده است. در پایان كتاب نیز وب سایت های مهم روابط عمومی در ایران و سایر نقاط جهان معرفی شده اند

در این كتاب همچنین سعی شده است كه بر محور دو فضایی شدن، مفاهیم، نظریه، كاركرد و مسایل مرتبط با روابط عمومی دو فضایی تشریح شود

این  کتاب در آخرین ویراست خود اضافاتی داشته است که فصل های جدید آن به شرح زیر می باشد
كتاب «روابط عمومی دوفضایی» ویراست دوم کتاب دوفضایی شدن روابط عمومی با اضافات جدید و شامل نه فصل به شرح ذیل می باشد؛
فصل اول روابط عمومی: مفاهیم، نظریه ها، اصول و تجربه ها
فصل دوم نظام رایانه ای فراگیر: کاربردهای فراگیر روابط عمومی در جهان دو فضایی شده
فصل سوم دولت موبایل، شرکت های موبایل و روابط عمومی موبایل در پرتو ارتباطات تقویت شده
فصل چهارم دوفضایی شدن فرهنگ و فناوری همزمان ارتباطات
فصل پنجم آینده شاخص های دوفضایی شده روابط عمومی: ارتباطات هوشمند و موثر
فصل ششم روابط عمومی دوفضایی و ماشین انسانی/ انسان ماشینی: باز تعریف اخلاق حرفه ای ماشینی و انسانی
فصل هفتم دو فضایی شدن جهان، فردیت و اخلاق حرفه ای: تغییر در مفهوم ارزش اقتصادی زمان- زمان کامل
فصل هشتم روابط عمومی سبز: انتقال از روابط عمومی نامطلوب به مطلوب در محیط دوفضایی شده
فصل نهم فلسفه، مدل ارزشی و هدف گذاری روابط عمومی هوشمند یا روابط عمومی برای من و ما

بیش از  این دکتر سعید رضا عاملی ، دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران و استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک در سال 87 در پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک به ارایه مقاله ای با عنوان روابط عمومی دو فضایی و ماشین انسانی پرداخته بود.
دکتر عاملی در خلاصه مقاله خود آورده است : در محیط دو فضایی شده ارتباطات انسانی، از یک سو با ماشینی شدن انسان در بستر محیط های کلیشه ای بورکراتیک و از سوی دیگر با انسانی شدن ماشین مواجه هستیم.
در هر دو وجه ارتباطات انسانی نیازمند نظام اخلاقی تعریف شده ای است که ماشینی شدن انسان، منتهی به بی روح شدن و بی اخلاق شدن و بی عاطفه شدن انسان نشود و  از سوی دیگر جایگزین شدن ماشین برای رفتار و تعامل با انسان ها منجر به غیر انسانی شدن رفتار ماشین های ارتباطی نشود.

در هر دو وجه ارتباطات انسانی نیازمند نظام اخلاقی تعریف شده ای است که ماشینی شدن انسان، منتهی به بی روح شدن و بی اخلاق شدن و بی عاطفه شدن انسان نشود و  از سوی دیگر جایگزین شدن ماشین برای رفتار و تعامل با انسان ها منجر به غیر انسانی شدن رفتار ماشین های ارتباطی نشود

در روابط عمومی ماشینی، همواره الزامات اخلاقی رفتار ماشینی را باید در نظر داشت و در استاندارد شدن کدهای ارتباطات انسانی و به تعبیری ماشینی شدن انسان، از صنعتی شدن انسان یا تصنعی شدن رفتار انسان پرهیز نمود.
وی در بخش دیگری از خلاصه مقاله خود تأکید کرده است: یکی از ارکان مهم روابط عمومی ایجاد حس علاقه و دلبستگی در اعضاء و مشتریان است. برخورداری از این رکن، از یک سو نیازمند اخلاق ارتباطی است. اخلاق ارتباطی مرتبط است با مجموعه ای از قواعد اخلاقی که موجب سلامت و تعالی ارتباطات انسانی می شود و از سوی دیگر نیازمند تقویت حس عاطفی به خانواده و تولیدات و خدمات یک سازمان است. لذا اخلاق نه صرفا با ابعاد حقوقی و قانونی آن بلکه در پیوند با جنبه عاطفی و احساس یک ضرورت ارتباطی است.
دکتر عاملی روابط عمومی اخلاقی را دارای دو سطح ارتباطی؛ ارتباطات حقوقی مبتنی بر قواعد اخلاقی وارتباطات عاطفی دانسته و تلاش کرده است به بیان تعاریف کدهای  اخلاقی روابط عمومی دو فضایی بپردازد. گفتنی است دکتر سعیدرضا عاملی مدرس و پژوهشگر حوزه های ارتباطات، دنیای مجازی، و جهانی شدن، متولد سال 1340 است.
وی فارغ التحصیل از دبیرستان جان اف کندی ایالات متحده آمریکا بوده و تحصیلات حوزوی - مقدمات، سطح و درس خارج - منطق و فلسفه را گذرانده است. فوق لیسانس جامعه شناسی ارتباطات - دانشگاه دوبلین و دکترای جامعه شناسی ارتباطات از دانشگاه رویال هالووی لندن از دیگر مدارج علمی است که دکتر عاملی طی کرده است. جهانی شدن، آمریکایی شدن و هویت مسلمین بریتانیا عنوان تحقیق دکتر عاملی در مقطع دکتراست. موسس و عضو هیئت امنای کالج اسلامی مطالعات پیشرفته (لندن)، موسس و رئیس موسسه مطالعات اسلامی (لندن)، موسس و عضو هیئت امنای موسسه اسلامی حقوق بشر (لندن)، عضو کمیته بین المللی مطالعات جهانی (لندن) عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، موسس و رئیس موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا، عضو پژوهشی گروه مطالعات آمریکایی و کانادایی دانشگاه بیرمنگام و رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از جمله سوابق اجرایی گذشته و حال دکتر عاملی است. وی کتاب های مختلفی به زبان انگلیسی منتشر کرده و مقالات متعددی نیز در کنفرانس های بین المللی و داخلی ارایه کرده است.


منابع: فروشگاه اینترنیت پی آر شاپ، همشهری آنلاین