تبیان، دستیار زندگی
بازی و سرگرمی در تقسیم بندی تفریحات مردم ، بخش مهمی را به خود اختصاص می دهد. در واقع بازی ها به خاطر تعاملی که در جریان رقابت افراد برقرار می کنند، دارای اهمیت و جذابیت می شوند. در این بین هرخطه ای از میهن عزیزمان با توجه به فرهنگ و پیشینه تاریخی خود دارا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کرکری برای خواباندن سنگ ها (بازی های بومی)

بازی و سرگرمی در تقسیم بندی تفریحات مردم ، بخش مهمی را به خود اختصاص می دهد. در واقع بازی ها به خاطر تعاملی که در جریان رقابت افراد برقرار می کنند، دارای اهمیت و جذابیت می شوند. در این بین هرخطه ای از میهن عزیزمان با توجه به فرهنگ و پیشینه تاریخی خود دارای بازی های محلی خاصی است .« پَلان» بازی بومی استان ایلام ، یکی از این بازی ها است.

به کوشش: محسن سعادتی- بخش گردشگری تبیان
بازی پلان

معرفی بازی

بازی «پَلان» یا «سنگ بازی» در استان ایلام از بازی هایی است که در بین سنین مختلف رایج است و حتی افراد مسن هم برای تنوع این بازی را برگزار می کنند.

انتخاب داور و زمین بازی

نحوه بازی به این شکل است که بازیکنان به دو گروه سه نفره تقسیم می شوند و یکی هم از میان جمع به عنوان داور انتخاب می گردد. داور قرعه گروه اول و دوم را معین می کند . سپس زمینی مسطح و هموار به طول حدودا ٤٠ متر و عرض ٣ تا ٤ متر در نظر گرفته می شود و در دو سر یک خط مستقیم ، در دو دسته سه تایی سنگ هایی تخت به صورت ایستاده و بدون تکیه گاه به ارتفاع ٢٠ تا ٣٠ سانتیمتر نصب می گردد .

بازی پلان

شروع بازی

در هر طرف فاصله سنگ ها بین ١ تا ١/٥ متر تعیین می شود و هنگام بازی افراد دو گروه نباید از سنگ اول جلوتر بروند . به قید قرعه داور ، یکی از تیم ها بازی را شروع می کند. رایج ترین نوع قرعه « ته ره و هشکه » یعنی تر و خشک است . بدین شکل که یک طرف سنگ تخت کوچکی را تر و به هوا پرتاب می کنند و هر یک از تیم ها یک طرف قرعه ( تر یا خشک ) را انتخاب می کنند و قرار گرفتن طرف تر یا خشک سنگ بر زمین ، شروع کننده بازی را تعیین می کند .

بازی پلان

نحوه بازی

ابتدا هر یک از افراد گروه اجازه پرتاب یک سنگ به طرف سنگ های طرف مقابل را دارند و در ازای خواباندن هر یک از سنگ های ایستاده حریف، اجازه پرتاب یک سنگ دیگر را می یابند . چنانچه در نوبت اول تیمی نتواند کل سنگ های حریف را بخواباند ، تیم مقابل بازی را با همان شرایط ادامه می دهد.منابع: بیتوته، تیشینه، تالاب