تبیان، دستیار زندگی
طیف جذبی به منظور ارزیابی عملکرد پارچه حاصل در زمینه حفاظت در مقابل پرتوهای فرابنفش حاصل طیف جذبی گرفته شد و نمونه در 300 تا 400 نانومتر جذب بسیار خوبی از پرتو فرابنفش داشته است که نشان دهنده این است پارچه های حاصل می توانند ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پارچه متقال در محافظت پوست بدن دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای کاوش کهریزک

پارچه متقال در محافظت پوست بدن دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای کاوش کهریزک

یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 105 گروه به عنوان گروه های برتر در بخش های سمینارهای علمی، مسابقات و غرفه های نمایشگاهی به عنوان گروه های برتر برگزیده و معرفی شدند.
 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: بهبود عملکرد پارچه متقال در محافظت پوست بدن در برابر پرتو فرابنفش خورشید
نام مدرسه: پژوهش سرای کاوش کهریزک
نام استاد: خانم طاهره قلیان
دانش آموزان: زهرا هاشمی، فاطمه خرمی نیا، زهرا شریفی، زهرا افشاری

چکیده:
 طیف جذبی UV-Visible ، به منظور ارزیابی عملکرد پارچه حاصل در زمینه حفاظت در مقابل پرتوهای فرابنفش حاصل طیف جذبی UV-Visible  گرفته شد و نمونه در 300 تا 400 نانومتر جذب بسیار خوبی از پرتو فرابنفش داشته است که نشان دهنده این است پارچه های حاصل می توانند به مانند اکسید روی خالص دارای جذب پرتو فرا بنفش باشند و آن را عبور نمی دهند. لذا این پارچه می تواند در برابر پرتوهای خطرناک خورشیدی محافظت خوبی ایجاد کند.

پارچه متقال در محافظت پوست بدن دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای کاوش کهریزک

تصاویر میکروسکوب الکترونی روبشی SEM 

سطح الیاف پارچه متقال که توسط ذرات اکسید روی لایه نشانی شده اند به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی SEM مشاهده شدند. میکروگراف های SEM ذرات اکسید روی در مقیاس نانو و با شکل ظاهری شش ضلعی مسطح را روی الیاف پارچه نشان می دهند. نانو ذرات کاملاً در سطح الیاف پخش شده اند و آن ها را پوشانده اند اگر چه که ذراتی درشت تر و کلوخه شده نیز در سطح الیاف مشاهده می شود که می تواند به دلیل پنج مرحله ای بودن فرایند بارگزاری اکسید روی باشد. اندازه ذرات نقش موثری در میزان چسبندگی به پارچه دارد و می توان گفت نانو ذرات بهتر به پارچه متصل می مانند بنابراین می توانیم با کاهش تعداد مراحل لایه نشانی هم از رشد ذرات جلوگیری کنیم و هم از میزان بسیار کمتری اکسید روی استفاده نماییم. 

پارچه متقال در محافظت پوست بدن دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای کاوش کهریزک

پارچه متقال در محافظت پوست بدن دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای کاوش کهریزک
پارچه متقال در محافظت پوست بدن دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای کاوش کهریزک


 تصاویر SEM مربوطه به پارچه متقال پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید روی


روش مورد استفاده در این پژوهش روشی مناسب و بسیار ساده برای عامل دار کردن سطح پارچه توسط نانو ذرات اکسید روی می باشد زیرا به مواد حد واسط و همچنین پایدار کننده نیاز ندارد و به آسانی در این روش همانطور که در تصاویر SEM مشاهده می شود ما توانستیم تمام سطوح الیاف را از اکسید روی بپوشانیم و همچنین این ذرات پایدار هستند و با شستن از بین نرفتند که این نشان دهنده برقراری اتصال شیمیایی بین ذرات اکسید روی و سطح پارچه می باشد. این پارچه بعد از عامل دار شدن توسط نانوذرات اکسید روی همانند اکسید روی توانایی محافظت در برابر پرتو فرا بنفش را پیدا کرد. همچنین می توان گفت کاهش تعداد مراحل بارگزاری منجربه کاهش کلوخه شدن ذرات خواهد شد و در این صورت می توان خاصیت محافظت پارچه در برابر پرتو خطرناک فرابنفش را افزایش هم داد. 
  
بخش پژوهش های دانش آموزری تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی