تبیان، دستیار زندگی
انتشارات قدیانی مجموعه 10 جلدی «خدای ما چه جوریه؟» نوشته سیدمحمد مهاجرانی با تصویرگری سمیه علیپور را منتشر و روانه بازار کتابفروشی ها کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«خدای ما چه جوریه؟»در کتابفروشی ها

انتشارات قدیانی مجموعه 10 جلدی «خدای ما چه جوریه؟» نوشته سیدمحمد مهاجرانی با تصویرگری سمیه علیپور را منتشر و روانه بازار کتابفروشی ها کرد.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان

«خدای ما چه‌جوریه؟»در کتابفروشی‌ها


مجموعه 10 جلدی «خدای ما چه جوریه؟» نوشته سیدمحمد مهاجرانی با تصویرگری سمیه علیپور برای کودکان گروه سنی «ب» از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده است.

«فراموش کار نیست»، «هیچ وقت خسته نمی شود»، «زبان حیوانات را می فهمد»، «همه صدایش می زنند»، «به همه کمک می کند»، «بر همه کار تواناست»، «از همه چیز خبر دارد»، «هدیه هایش تمام نمی شوند»، «همیشه بوده و هست» و «هرجا باشیم پیش ماست» عنوان های این مجموعه 10 جلدی هستند.
 
در بخشی از «هدیه هایش تمام نمی شوند» می خوانیم: «آقای گل افشان، نویسنده و شاعر کودکان است. او امروز به نمایشگاه کتاب می رود. بچه ها فوری دورش جمع می شوند.
آقای گل افشان لبخندزنان با همه خوش وبش می کند. چندتا از کتاب هایش توی کیفش بود. یکی یکی کتاب ها را امضا می کند و به بچه ها می دهد!
به شانزده نفر از بچه ها کتاب هدیه می کند و کتاب ها تمام می شوند! به خیلی ها کتاب نمی رسد. آنها دلشان می گیرد!
آقای گل افشان از بچه ها عذرخواهی می کند و می گوید: «ببخشید دیگر تمام شد!»...»
 
در بخشی از «همه صدایش می زنند» نیز آمده است: «فرشته های آسمان، تو را دوست دارند و صدایت می کنند. نوزادها و بچه های کوچک و بزرگ، تو را دوست دارند و صدایت می کنند. پرنده ها و پروانه ها، تو را دوست دارند و صدایت می کنند. ماهی ها و موجودات دریایی، تو را دوست دارند و صدایت می کنند. گل ها و بوته ها و درخت ها، تو را دوست دارند و صدایت می کنند. خدا جان! در سراسر آسمان و زمین همه تو را صدا می کنند...»
 
انتشارات قدیانی مجموعه 10 جلدی «خدای ما چه جوریه؟» را در قالب 16 صفحه با شمارگان دو هزار و 200 نسخه، به بهای چهار هزار تومان برای هر جلد منتشر کرده است.


منبع: ایبنا