تبیان، دستیار زندگی
مشاور استاندار و مسوول روابط عمومی استانداری خراسان شمالی با اشاره به روابط عمومی دوفضایی درعصر حاضرگفت: مدیریت ارتباطات درفضای واقعی ومجازی به صورت همزمان درروابط عمومی ها انجام می شود و قدرتمند ترین رکن روابط عمومی ارتباطات است و به طور حتم دولت همراه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدرتمندترین رکن روابط عمومی ارتباطات است

مشاور استاندار و مسوول روابط عمومی استانداری خراسان شمالی با اشاره به روابط عمومی دوفضایی درعصر حاضرگفت: مدیریت ارتباطات درفضای واقعی ومجازی به صورت همزمان درروابط عمومی ها انجام می شود و قدرتمند ترین رکن روابط عمومی ارتباطات است و به طور حتم دولت همراه از ارتباطات تقویت شده برخورداراست.

هومن بهلولی- روابط عمومی

ولی قلیچی

به گزارش روابط عمومی،  ولی قلیچی سه شنبه در کارگاه ضمن خدمت آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی در شیروان اظهار کرد: تقویت ارتباطات در اینجا به پرسش خلاء در ارتباطات غیرحضوری باز می گردد که امکان دسترسی چند رسانه ای با فرد در حال حرکت را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه تمام عناصر روابط عمومی در شکل فردی شده آن در تلفن همراه ظرفیت سازی شده است گفت: روابط عمومی همراه نوعی انطباق با تغییرات فرهنگی جدید محسوب می شود و در جامعه ای که فردیت رکن بودن اجتماعی جدید محسوب می شود ظهور صنعت فردیت گرا یعنی صنعت ارتباطی تلفن همراه نوعی انطباق صنعت و فرهنگ را فراهم می آورد.
قلیچی افزود: فراگیری پیام و هدف روابط عمومی در عرصه اجتماعی به ویژه در فضایی که قدرت انتخاب فرد در همه زمینه ها توسعه پیدا کرده مستلزم قدرت حرفه ای و تعاملی عمیق تر و جذاب تر است.
مشاور استاندارومسوول روابط عمومی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه بدون شک قدرتمند ترین صنعت ارتباطی فردگرا تلفن همراه است گفت: به نوعی امتداد همه نیازهای ارتباطات حضوری اعم از تعامل فردی و چهره به چهره و یا امکان یادآوری است که به صورت غیر حضوری تحقق پیدا می کند.
کارگاه ضمن خدمت آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی با حضور روابط عمومی های خراسان شمالی به مدت یک روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار شد.
شهرستان شیروان با 157 هزار نفر جمعیت به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی در 60 کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد/