تبیان، دستیار زندگی
خوب دقت می کنم ...بعضی ازشب ها به ماه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایست گاه سحری

ایست گاه سحری
ایست گاه سحری

خوب دقت می کنم
بعضی ازشب ها به ماه
 
می نشیند منتظر 
تا سحر در ایست گاه

مثل ماهی ها پر است
قلب او از درد غم

درخیابان های شب
می زند تنها قدم

گاه گاهی بی صدا
تاب بازی می کند

یا که توی حوض ما
آب بازی می کنه


ماه زیبا را ببین
پشت ابری کوچک است

مثل اینکه بازهم
فکر
قایم موشک است

koodak@tebyan.com

شهرزاد فراهانی-شاعر: منیره هاشمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.