تبیان، دستیار زندگی
قارچ کومبوجا یا قارچ منچوری، اجتماعی از چند مخمر و باکتری است که آن را برای رشد در چای و شکر قرار می دهند تا از شکر آن تغذیه کرده و تولید مثل کند. متابولیت های اصلی شناسایی شده در نوشیدنی تخمیر شده شامل اسیدهای لاکتیک، استیک، گلوکونیک و گلوکورونیک....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قارچ در تولید لبنیات پروبیوتیک دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 3

قارچ در تولید لبنیات پروبیوتیک دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 3

یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 105 گروه به عنوان گروه های برتر در بخش های سمینارهای علمی، مسابقات و غرفه های نمایشگاهی به عنوان گروه های برتر برگزیده و معرفی شدند.
 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: بررسی قارچ کامبوجا به عنوان استارتر در تولید لبنیات پروبیوتیک
نام مدرسه: فرزانگان 3
نام استاد: خانم الهه نجفیان
دانش آموزان: سپیده شافعی، ثمینه وکیلی فرد

چکیده:

قارچ کومبوجا یا قارچ منچوری، اجتماعی از چند مخمر و باکتری(Acetobacter xylinum) است که آن را برای رشد در چای و شکر قرار می دهند تا از شکر آن تغذیه کرده و تولید مثل کند. متابولیت های اصلی شناسایی شده در نوشیدنی تخمیر شده شامل اسیدهای لاکتیک، استیک، گلوکونیک و گلوکورونیک، اتانول و گلیسرول است. این قارچ دارای خواصی است که وقتی به روده و معده می رسد بر باکتری های مفید آن تاثیر می گذارد و فعالیت آنزیم ها ی معده و روده را زیاد کرده و باعث کارکرد بهتر روده و معده، دفع و هضم بهتر می شود. با توجه به مواد مترشحه و خواص این قارچ سعی بر آن شده تا با کشت و پرورش آن در محیط آزمایشگاهی و بررسی اثر آن به عنوان استارتر و نیز تاثیر آن بر ماندگاری باکتری های پروبیوتیک موجود در فرارده های لبنی  کمک شایانی در جایگزین کردن آن در مواد نگهدارنده شیمیایی و استارتر های صنعتی گردد. بدین منظور، عصاره و نیز قطعات قارچ کامبوجا با غلظت های مختلف به شیر با دمای 40 درجه افزوده شد و در نهایت غلظت مورد دلخواه جهت تهیه ماست مشخص گردید و بدین وسیله استارتر بودن هردو نمونه اثبات شد. در مرحله بعد، نمونه های ماست با باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم با غلظت مشخص تلقیح گردیدند و میزان ماندگاری باکتری های پروبیوتیک بعد از تعیین اسیدیته، PH و شمارش کلنی های باکتری لاکتوباسیلوس در نمونه های ماست حاوی قارچ و نمونه های شاهد تعیین گردید. نتایج نشان داد که ماست های حاوی عصاره و قطعات قارچی دارای شکل ظاهری، ویسکوزیته و طعم مناسب بوده و نیز باکتری ها بعد از 28 روز استاندارد رشد همچنان دارای کلونی های غیر قابل شمارش ببودند که نشان از فعالیت بالای باکتریهای پروبیوتیک مورد نظر در نمونه های ماست حاوی قارچ بوده است.

قارچ در تولید لبنیات پروبیوتیک دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 3
کشت قارچ کامبوجا در محیط چای


هدف كلی طرح: تولید لبنیات سین بیوتیک با استفاده از باکتری های قارچ کامبوجا

اهداف جزئی طرح: آشنایی با شیر، آشنایی با تولید ماست، آشنایی با ماست پروبیوتیک، آشنایی با قارچ کامبوجا، آشنایی با پرورش باکتری و آشنایی با چگونگی شمارش باکتری

اهداف كاربردی طرح: ساخت ماست پروبیوتیک و استفاده از قارچ کامبوجا به عنوان استارتر در تولید ماست پروبیوتیک و تاثیر قارچ به عنوان پروبیوتیک و ارزان بودن قارچ و تکثیر سریع قارچ و در دسترس بودن آن و استفاده آن در صنعت پزشکی و صنایع غذایی

قارچ در تولید لبنیات پروبیوتیک دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 3
مراحل تهیه پنیر از شربت کامبوجا    

نتایج حاصل از کشت قارچ: نتایج نشان داد که محیط چای با شرایط رعایت شده استاندارد شامل تاریکی، ظرف شیشه ای و میزان شکر مورد نظر باعث تکثیر و ماندگاری قارچ تا بیشتر از 6 ماه گردید. 

نتایج حاصله از تولید پنیر:
شربت کامبوجا با غلظت های مختلف 20 و25 سی سی استفاده شد و پنیر ایجاد شد.
قطعات کامبوجا با مساحت 10 سانتی متر مربع و قطر 3 میلی متر  استقاده شد و پنیر ایجاد نشد.

نتایج حاصل از تولید ماست: 
در تهیه ماست با شربت کامبوجا با غلظت های 5، 15،20و 25 سی سی در شیر ماست تولید نگردید.
در تهیه ماست با قطعات کامبوجا با مساحت 5، 6 و 10سانتی متر مربع و قطر 3 میلی متر مشخص گردید که قطعات 6 و 10 باعث تولید ماست گردیدند.
نتایج حاصله از کشت باکتری، PH و اسیدیته محیط ماست حاوی شربت کامبوجا و محیط ماست فاقد قارچ

قارچ در تولید لبنیات پروبیوتیک دستاورد برتر دوره دوم فرزانگان 3
مراحل تهیه ماست از قطعات کامبوجا

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی