تبیان، دستیار زندگی
کلمات مخالف، کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم، متضاد یکدیگر باشند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمات متضاد

کلمات متضاد، کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم، مخالف یکدیگر باشند.

کلمات مخالف

در مطالب قبل دانستید که به دو کلمه که معنای یکسانی داشته باشند مترادف می گویند و برای جلوگیری از تکرار در جمله به کار برده می شود.

دو کلمه را که معنای مخالف داشته باشند، متضاد می نامند.

مانند: ریز و درشت/ سرد و گرم/ سپید و سیاه/ بقا و فنا.

 نکته:
گفته شده شرط متضاد بودن دو کلمه آن است که هر دو از یک زبان باشند.

مانند : بیاض و سیاه/ حیات و مرگ را متضاد به شمار نیاورده اند، اگرچه در معنی متفاوتند.


 دانش آموزان عزیز با توجه به تصویر کلماتی که معنای مخالف هم را دارند پیدا کرده و روی آنها کلیک کنید تا تصویر پشت کارت ها معلوم شود.

برای نشان دادن کلمات مترادف در بین دو کلمه علامت مساوی (=) قرار می دهند و برای نشان دادن کلمات متضاد در بین دو کلمه علامت نامساوی ( ) قرار می دهند.

مانند: ذوق = سلیقه                   راست گو  دروغ گو

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (کلاس چهارم) با کلمه مخالف و مفهوم آن به خوبی آشنا می شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمات مخالف

کلمات مخالف

 دانش آموزان عزیز با توجه به تصویر کلماتی که معنای مخالف هم را دارند پیدا کرده و روی آنها کلیک کنید تا تصویر پشت کارت ها معلوم شود.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان