تبیان، دستیار زندگی
کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته باشند با هم هم خانواده هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمات هم خانواده (1)

ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع می باشد.

کلمات هم خانواده

کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند.

 مانند:
دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

نکته: بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند.

 مانند: گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

بن فعل: به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از:

 بن ماضی:

برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند:

می روی __________ من دیروز رفتم. ( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

بن مضارع:

برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع )

دانش آموزان عزیز در بین کلماتی که می بینید یک با بقیه هم خانواده نمی باشد روی آن کلیک کنید.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمات هم خانواده

با توجه به جدول، کلماتی را که با هم هم خانواده می باشند پیدا کرده و روی آنها کلیک کنید تا تصویر پشت کارت ها مشخص شود.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمات هم خانواده (2)

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان