تبیان، دستیار زندگی
جُملِه، یک یا چند فراکرد مرتبط به هم را شامل می شود که پیام کاملی را از فرستنده پیام (گوینده، نویسنده) به گیرنده پیام (شنونده، خواننده) برساند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمله بسازید

مقصود خود را به صورت جمله بیان می کنیم.

جمله بسازید

جُملِه، یک یا چند فراکرد مرتبط به هم را شامل می شود که پیام کاملی را از فرستنده پیام (گوینده، نویسنده) به گیرنده پیام (شنونده، خواننده) برساند.

جمله چیست؟ جمله سخن یا کلامی است که از دو رکن نهاد و گزاره تشکیل شده است، مانند:

من ±   آمدم.

در این بازی های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه با کلمه و ساختن جمله و مفهوم آنها به خوبی آشنا می شوند.

با توجه به کلمات داده شده جمله های ناقص را کامل کنید تا مفهوم جمله مشخص شود.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

جمله بسازید

جمله بسازید

با توجه به کلمات داده شده جمله های ناقص را کامل کنید تا مفهوم جمله مشخص شود.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان