تبیان، دستیار زندگی
با توجه به کلمات داده شده آنهایی که هم معنی می باشند را انتخاب و روی کارت آنها کلیک کنید تا تصویر پشت کارت ها مشخص شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمه هم معنی (2)

واژه ها یا عباراتی که دارای معنای یکسانی هستند، هم معنا یا مترادف خوانده می شوند.

کلمه هم معنی (2)

در مطالب قبل نیز با  کلمات مترادف و هم معنی آشنا شده اید. در اینجا برای یادگیری و درک بهتر شما از تمرینات متفاوت و بی شماری استفاده شده است.

با توجه به کلمات داده شده آنهایی که هم معنی می باشند را انتخاب و روی کارت آنها کلیک کنید تا تصویر پشت کارت ها مشخص شود.

در این دو بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم  با کلمات مترادف و مفهوم آن به خوبی آشنا می شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمه هم معنی (2)

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمه هم معنی (1)

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان