تبیان، دستیار زندگی
مترادف یا هم چم صفت کلمات متفاوتی است که دارای معنایی مشترک و یکسان یا شبیه به هم باشند. به کلمات مترادف، هم معنی و هم ردیف نیز گفته می شود و توضیحی درباره وجود یک کلمه مترادف یا فراخوانی فهرستی از کلمه های هم معنی است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمه هم معنی (1)

از نظر زبان شناسی کلمات مترادف بیشتر در جمله برای پرهیز از تکرار کلمات به کار می روند و از نظر ادبی بر زیبایی جمله و غنای آن می افزایند.

کلمه هم معنی

مترادف یا هم چم صفت کلمات متفاوتی است که دارای معنایی مشترک و یکسان یا شبیه به هم باشند. به کلمات مترادف، هم معنی و هم ردیف نیز گفته می شود و توضیحی درباره وجود یک کلمه مترادف یا فراخوانی فهرستی از کلمه های هم معنی است.

 کلمات هم معنی را توسطه درگ کردن با خط بهم وصل کنید سپس روی کلمه تصحیح کلیک کنید تا از درستی آن اطلاع پیدا کنید.

در این بازی های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (کلاس چهارم) با کلمه، مترادف و مفهوم آن به خوبی آشنا می شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمه هم معنی

 کلمات هم معنی را توسطه درگ کردن با خط بهم وصل کنید سپس روی کلمه تصحیح کلیک کنید تا از درستی آن اطلاع پیدا کنید.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمه هم معنی (2)

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان