تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان مقطع متوسطه (کلاس چهارم) با کلمات و جمله سازی به خوبی آشنا می شوند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلمه مناسب قرار دهید

جمله واحد زبانی که از یک بند یا بیشتر تشکیل شده باشد.

کلمه مناسب قرار دهید

جمله فارسی بر دو گونه است:

- جملات هسته ای

جملات خوشه ای

در سال های قبل با کلمات آشنا شده اید و اکنون می توانید به راحتی جمله بسازید.

با توجه به کلمات داده شده و جمله ناقص، هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهید تا جمله از نظر مفهوم  کامل شود. (سپس روی کلمه تصحیح کلیک کنید تا از درستی جواب خود مطمئن شوید.)

در این بازی های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه (کلاس چهارم) با کلمات و جمله سازی به خوبی آشنا می شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

کلمه مناسب قرار دهید

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان