تبیان، دستیار زندگی
دومین کارگاه آموزشی واسطین ازدواج با حضور سید علی حکمت منش مدیر دفتر اصفهان موسسه تبیان و نماینده نهاد رهبری کاشان وجمعی از واسطین دردانشگاه کاشان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان درسال 95در دانشگاه کاشان تشکیل شد.

دومین کارگاه آموزشی واسطین ازدواج با حضور سید علی حکمت منش مدیر دفتر اصفهان موسسه تبیان و نماینده نهاد رهبری کاشان وجمعی از واسطین دردانشگاه کاشان برگزار شد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان

به گزارش روابط عمومی دفتر تبیان اصفهان در ابتدای این جلسه مهندس حکمت منش ضمن خیر مقدم به واسطین، به ضرورت تشکیل کارگاه آموزشی اشاره نمود.
در ادامه نماینده تبیان توضیحاتی راجع به نحوه ثبت نام واسطین و واجدین و همچنین چگونگی کاربا سامانه همسان گزینی ازدواج ارائه داد.
در پایان این کارگاه به سئوالات واسطین در زمینه نحوه کار با سامانه پاسخ داده شد.

دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان
دومین کارگاه آموزشی طرح ملی همسان گزینی تبیان در دانشگاه کاشان