تبیان، دستیار زندگی
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور با انتقاد از نگاه امروز به روابط عمومی ها به عنوان تافته جدا بافته از سازمان ها گفت: باید تعریف جدیدی از جایگاه و وظایف این حرفه در کشور بشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهم ترین چالش های روابط عمومی در ایران کدامند؟

عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور با انتقاد از نگاه امروز به روابط عمومی ها به عنوان تافته جدا بافته از سازمان ها گفت: باید تعریف جدیدی از جایگاه و وظایف این حرفه در کشور بشود.

هومن بهلولی- روابط عمومی

سید شهاب الدین سید محسنی

به گزارش روابط عمومی، سید شهاب الدین سید محسنی عصر دوشنبه در اولین همایش رخداد ملی بررسی مسایل و چالش های روابط عمومی بازتعریف این حرفه را موجب رسیدن آن به جایگاه واقعی دانست.
وی گفت: روابط عمومی، علم، فن و هنری است که علیرغم قدمت 65 ساله آن در ایران، همچنان از لحاظ مفهومی، اهمیت ،جایگاه و کارکردهای حرفه ای و تخصصی خود با آسیب ها و چالش ها و مشکلات جدی مواجه است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه روابط عمومی می تواند یک واحد مستقل و تاثیرگذارباشد هنوز درآن حرف هست و در عمل به چیزی دست نیافته است.
به گفته سید محسنی اینکه روابط عمومی می تواند یک واحد تاثیر گذار در توسعه و پیشرفت یک سازمان باشد و موجبات افزایش مشرعیت، مقبولیت و کارایی سازمانی را در پی داشته باشد هنوز به اعتقاد و باور عمومی در بسیاری از سازمان ها تبدیل نشده است.
به گفته وی نگاه موجود به اکثر واحدهای روابط عمومی در کشور یک روابط عمومی سنتی و با رویکرد مراسم گرایی و تبلیغاتی و تشریفاتی است. نگاهی که روابط عمومی را در بسیاری از موارد در حد یک واحد تدارکاتچی تنزل می دهد.
به گفته این استاد علوم ارتباطات امروزه روابط عمومی در سطح جهانی یک پدیده مهم و اثر گذار در عرصه ارتباطات جمعی تبدیل شده و دارای رویکرد ارتباطی مشارکتی و تعاملی با مخاطبان بوده و به یک واحد تحلیل گر و اتاق فکری سازمانی مبدل شده است .
سید محسنی با تاکید براینکه باید باز تعریفی از روابط عمومی و اهمیت جایگاه این واحد تخصصی و اثر گذار سازمانی از سوی مدیران ارشد سازمانی به مرحله تحقق برسد.
عضو انجمن متخصصان روابط عمومی کشور ادامه داد: به واقع در اندک سازمانهایی که به اهمیت و نقش افرینی واحد روابط عمومی پی برده اند و آن را تا سطح یک واحد تخصصی و حرفه ای ارتقا داده اند و ار بابت تامین نیروی انسانی متخصص، امکانات و اعتبارات در حد مطلوبی دیده اند روابط عمومی توانسته دربهبود روابط بین سازمان و مخاطبان ، اثر بخشی فعالیت ها و دستیابی به دستاوردهای مطلوب در سطح افکار عمومی باشد .

** نداشتن برنامه جامع ارتباطی

**بکار نگرفتن نیروی انسانی متخصص

به گفته سید محسنی براساس آخرین تحقیقات به عمل آمده متاسفانه در حال حاضر بیش از 70 درصد شاغلان روابط عمومی های دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند ویا تحصیلاتی غیر مرتبط با حوزه روابط عمومی و ارتباطات دارند و این ضعف ساختاری باعث شده رویکرد حرفه ای و تخصصی در امور مدیریتی وکارشناسی روابط عمومی در سطح مطلوبی قرار نداشته باشد. این مشکل به شکل اساسی تری در راس مدیریتی روابط عمومی نیز وجود دارد .

**نبود متولی مشخص

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مدیریت، برنامه ریزی و راهبری مجموعه بزرگ روابط عمومی های بخش دولتی وغیر دولتی کشور نیازمند یک نهاد قدرتمندی می باشد که کنار حمایت های دولت بتواند کلیه مسائل علمی، اجرایی وصنفی این مجموعه را پیگیری نمایید که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است .

** نبود قانون جامع روابط عمومی

سید محسنی افزود: روابط عمومی در ایران از یک قانون جامع، کامل ومانع بی بهره بوده وهمین عامل باعث شده وظایف نوشته و نانوشته زیادی بدان تحمیل شود. انتظار کارهای تدارکاتی وخدماتی ومراسم گرایی نمادی از این بی قانونی در روابط عمومی هاست .

** نداشتن بودجه و اعتبار مشخص و مستقل


** نبود آموزش مستمر در روابط عمومی


**بی توجهی به امر پژوهش در روابط عمومی

به گفته سید محسنی متأسفانه در حال حاضر پژوهش در روابط عمومی ها به دلیل عدم شناخت و اهمیت موضوع و یا کمبود نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر یا انجام نمی شود و یا در اولویت کارهای اصلی روابط عمومی ها قرارندارد. در صورتی که می توان گفت رسیدن به روابط عمومی علمی و حرفه ای بدون پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی ممکن نیست .

**چالش ارتباطات رسانه ای

وی معتقداست که نحوه تعامل و چگونگی ارتباط با رسانه های جمعی همواره یکی از دغدغه های واحدهای روابط عمومی را تشکیل داده است، در برخورد و ارتباط با دست اندرکاران رسانه های جمعی اعم از مدیران مسئول، سردبیران،گزارشگران، خبرنگاران و... چه شیوه و سیاستی را باید اتخاذ کرد؟ آیا ارتباط باید در راستای چارچوب های اداری و رسمی باشد؟ آیا ارتباط اخلاقی و عاطفی ملاک عمل قرار گیرد؟ آیا شیوه ای بینابین اتخاذگردد و ...

چالش تولید محتوا

این استاد حرفه روابط عمومی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از روابط عمومی ها آن چنان درگیر کارهای روزمره و جاری خود شده اند که گاهی اصلا فرصت فکر کردن به محتوای پیام های سازمانی وپردازش درست آن را پیدا نمی کنند .

**سخت و زیان آور بودن شغل روابط عمومی

این استاد دانشگاه گفت: روابط عمومی حرفه، فن وشغلی است که فعالیت هایش همواره با رویدادها وبحران های داخلی وبیرونی یک سازمان گره خورده است، از طرفی باید خواسته ها و رضایت مدیران ارشد سازمانش را تامین و از سویی دیگر باید جوابگوی انتظارات بی شمار گروه های مختلف مخاطب اعم درخواست های مردمی و افکارعمومی و نمایندگان رسانه های جمعی و... باشدکه گاها با تضادهایی از انتظارات دوسویه روبه روست .

**راهکارها 
سید محسنی در خاتمه لزوم تغییر نگاه مدیران ارشد سازمانها به روابط عمومی از رویکرد مراسم گرایی وتبلیغاتی به کارشناسی وحرفه ای گرایی،لزوم تدوین قانون جامع روابط عمومی در کشور 
- لزوم حمایت از تشکل های روابط عمومی در ایران ،لزوم انتصاب مدیران متخصص ومجرب ، لزوم داشتن متولی وبرنامه ای جامع برای هدایت وراهبری روابط عمومی ها در قالب تاسیس مرکز برنامه ریزی و هماهنگی روابط عمومی ها، لزوم ایجاد نظام جامع روابط عمومی ، لزوم بازنگری در جایگاه وساماندهی ساختار تشکیلاتی ، لزوم توجه ویژه به آموزش دانشگاهی وضمن خدمت کارکنان و شاغلان حرفه روابط عمومی و لزوم اختصاص ردیف اعتباری مستقل به واحدهای روابط عمومی از جمله داشتن یک روابط عمومی مطلوب عنوان کرد .
در ادامه این مراسم با حضور مهدی باقریان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی از حسین افخمی استاد علوم ارتباطات و روابط عمومی،محسن امینی استاد و پیشکسوت روابط عمومی،فرشاد فخیمی مدیرروابط عمومی بانک شهر و علی عیدانی مدیر روابط عمومی بنادر آبادان تجلیل شد .