تبیان، دستیار زندگی
با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران بی طرفی خود را اعلام كرد و وارد جنگ نشد. این عمل ایران با واكنش تند دولت های متفق مواجه گردید و به سرنگونی رضاخان و تبعید او انجامید. پس از روی كار آمدن محمدرضا پهلوی، متفقین، ایران را تحت فشار قرار داده كه علیه آلمان اعلان جن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهریور سال ١٣٢٢  ایران به اعلامیه ملل متحد ملحق شد!

با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران بی طرفی خود را اعلام كرد و وارد جنگ نشد. این عمل ایران با واكنش تند دولت های متفق مواجه گردید و به سرنگونی رضاخان و تبعید او انجامید....

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
شهریور سال ١٣٢٢  ایران به اعلامیه ملل متحد ملحق شد!

پس از روی كار آمدن محمدرضا پهلوی، متفقین، ایران را تحت فشار قرار داده كه علیه آلمان اعلان جنگ دهد. بنابراین، كشور اشغال شده ایران، طبق نظر و خواست متفقین باید وارد جنگ می شد و به دول متفق ملحق می گشت. از این رو در بامداد هفدهم شهریور 1322 ش (9 سپتامبر 1943 م) فرمان اعلام حالت مخاصمه بین دولت ایران و دولت آلمان صادر گردید. با اعلان جنگ ایران علیه آلمان، دولت ایران به اعلامیه ملل متحد ملحق گردید. براساس این اعلامیه دولت های متحد متعهد شدند كه با استفاده از همه وسایل و منابع اقتصادی و نظامی خود، جنگ را تا پیروزی نهایی ادامه دهند. ایران تا پایان جنگ و مدتی پس از آن نیز در اشغال قوای روس و انگلیس بود و در طول مدت حضور استعماری آنان در كشور، خسارات و صدمات فراوانی به ایران وارد شد.


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی