تبیان، دستیار زندگی
پیش از تشکیل اداره اطلاعات ستاد ارتش و پس از آن ساواک، کارهای اطلاعاتی خارج و داخل کشور، بر عهده رکن 2 ستاد ارتش بود. رکن 2 ارتش، که پس از مدتی به اداره دوم ارتش تغییر نام داد، فعالیت های محدودی در عرصه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در شهریور سال ١٣٣٤ اداره اطلاعات ستاد ارتش تاسیس شد

پیش از تشکیل اداره اطلاعات ستاد ارتش و پس از آن ساواک، کارهای اطلاعاتی خارج و داخل کشور، بر عهده رکن 2 ستاد ارتش بود. رکن 2 ارتش، که پس از مدتی به اداره دوم ارتش تغییر نام داد، فعالیت های محدودی در عرصه اطلاعات داخلی داشت ...

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
در شهریور سال ١٣٣٤ اداره اطلاعات ستاد ارتش تاسیس شد

در روز 15 شهریور 1334 اداره اطلاعات ستاد ارتش ایران آغاز به کار کرد.

پیش از تشکیل اداره اطلاعات ستاد ارتش و پس از آن ساواک، کارهای اطلاعاتی خارج و داخل کشور، بر عهده رکن 2 ستاد ارتش بود. رکن 2 ارتش، که پس از مدتی به اداره دوم ارتش تغییر نام داد، فعالیت های محدودی در عرصه اطلاعات داخلی داشت و عمده وظیفه آن نیز ضداطلاعات و جمع آوری اخبار و اطلاعات درباره کشورهای خارجی بود. گفته می شود که گزارش های نهایی آن تا اواخر دهه 1320 برای شاه و نخست وزیری فرستاده می شد و گویا در مقاطعی نسخه ای از آن گزارش ها هم به اشرف پهلوی تسلیم می گردید.

اساس کار رکن دوم ستاد کل، کسب اطلاعات نظامی از خارج کشور بود. بر اساس شرح وظایف این اداره، اطلاعات کسب شده باید روی سلاح های جدید، مداخله تکنولوژی در تاثیر سلاح ها از حیث برد، دقت، نشانه گیری در خنثی  کردن رزمجویان، روحیه و بخصوص روش های جنگی جدید و تحولات سیاسی اتحاد ها و سیستم مخابراتی دشمن های متعرض احتمالی تمرکز می یافت. چون دشمن

پس از الحاق ایران به پیمان بغداد، چون تجهیزات و جهازات جنگی کشورهای عضو پیمان می بایست یکسان می شد، تغییرات دامنه داری در ارتش ایران داده شد و سازمان جدیدی تحت نظر و مشورت مستشاران نظامی امریکایی پی ریزی گردید.

احتمالی همواره روش های حمله را ارتقا می داد، پس رکن دوم وظیفه داشت با ایجاد شبکه های تجسسی وسیع، کارآگاهانه و هوشیارانه در خارج از کشور به صورت روزانه آگاهی خود را بالا ببرد و به تجسس خود ادامه دهد تا یقین حاصل کند در روز مبادا، عده ای خودی در اثر مواجهه با اوضاع غیرمترقبه و یا در برخورد با انواع سلاح های پیش بینی نشده، دچار غافلگیری و عوارض شوم آن نمی شوند.

سپهبد محسن مبصر در خاطرات خود درباره رکن 2 ارتش و وظایف اطلاعاتی و ضدجاسوسی آن در دهه 1320 چنین نوشته است: «از رویدادهای شهریورماه سال 1320 تا خیزش بیست وهشتم مردادماه سال 1332، رکن دوم ستاد ارتش تنها سازمانی بود که نیازهای اطلاعاتی ارتش شاهنشاهی و چه بسا همه سازمان های کشور ایران را برمی آورد. این سازمان افزوده بر آنکه کسب اطلاعات نظامی درون مرزی و برون مرزی را به عهده داشت، کار سازمان های ضداطلاعات به طورکلی ضدجاسوسی را نیز کم و بیش انجام می داد. به دیگر سخن، در سنجش با سازمان های گوناگون و رنگارنگ کشورهای امریکا و انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی پیشین و... اگر این کشور ها از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مانند انتلیجنس  سرویس MI6 و MI5 و دستگاه های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی ارتش انگلستان و CIA و FBI و دستگاه اطلاعاتی و ضداطلاعاتی ارتش امریکا و... سود می جستند، در کشور ایران کار همه آن سازمان های عریض و طویل را تنها رکن دوم ستاد ارتش با سازمان بسیار کوچک، و توانایی ها و اختیارات قانونی محدود به عهده گرفته بود. بی گمان انجام بی کاستی همه آن وظایف و مسئولیت های بزرگ، با سازمان کوچک و توانایی های ناچیز رکن دوم، بسیار دشوار و چه بسا نشدنی می بود....»

حیطه عمل و وظایف رکن 2 ارتش در مقاطع مختلف دچار نوسان می شد و هر از چندگاه براساس تصمیمات مسئولان امر برای امور داخلی و اقدامات اطلاعاتی -امنیتی درون کشور نیز از خدمات رکن دوم بهره گرفته می شد. با تمام این احوال، آگاهان به امور معتقدند که در   همان حیطه فعالیت های اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی نیز رکن 2 ارتش اساساً کارنامه مورد قبولی نداشت و بسیاری از اطلاعات و گزارش های ارسالی ماموران آن از کشورهای خارجی فاقد ارزش اطلاعاتی بود.

پس از کودتای بیست وهشتم مرداد 1332 در رکن 2 ارتش هم تغییراتی روی داد و بار دیگر وظیفه اطلاعاتی-  امنیتی داخلی نیز برعهده آن نهاده شد تا ضمن همکاری با فرمانداری نظامی، مخالفان سیاسی حکومت را تحت تعقیب قرار دهد. مدت کوتاهی پس از کودتا، حسن پاکروان از ریاست رکن 2 ارتش کنار گذاشته شد و به جای او سرهنگ مصطفی امجدی به مدیریت آن منصوب شد. با این  حال چنانکه انتظار می رفت، تحول مهمی در رکن 2 و کیفیت فعالیت آن در عرصه داخلی و نیز خارجی رخ نداد.

اداره اطلاعات ستاد ارتش؛ مکمل رکن 2

پس از الحاق ایران به پیمان بغداد، چون تجهیزات و جهازات جنگی کشورهای عضو پیمان می بایست یکسان می شد، تغییرات دامنه داری در ارتش ایران داده شد و سازمان جدیدی تحت نظر و مشورت مستشاران نظامی امریکایی پی ریزی گردید. تشکیلات ارتش ایران تغییر کرد و پنج سپاه به جای لشکرهای سابق ایجاد شد، به طوری که به جای ستاد ارتش، ستادهای نیروی زمینی و هوایی و ستاد کل تشکیل گردید و کلیه کشورهای عضو موظف شدند که در ارتش جدید از اسلحه و سلاح ها و مهمات امریکایی استفاده کنند. دولت امریکا جهت دستیابی دول فوق به این تشکیلات طی چند دوره، کمک های بلاعوض و وام های گران قیمت در اختیار ایران گذاشت.

بدین ترتیب در اول شهریور 1334 ستاد ارتش ایران با سازمان جدیدی که از سازمان نظامی امریکا الگو گرفته بود آغاز به کار کرد. سپهبد عبدالله هدایت به ریاست ستاد مشترک و سرلشکر هدایت گیلانشاه به ریاست ستاد هوایی منصوب شدند. سرلشکر میرجلالی معاونت ستاد مشترک و سرلشکر احمد وثوق سمت وزارت جنگ را برعهده گرفتند. در پانزدهم   همان ماه در ستاد ارتش اداره ای به نام اطلاعات تشکیل شد. این اداره همه روزه اخبار محرمانه نیروهای سه گانه را جمع آوری و تسلیم رئیس ستاد می کرد. در حقیقت این اداره بیشتر وظیفه جمع آوری اطلاعات داخلی را داشت و به نوعی مکملی برای رکن 2 محسوب می شد. همین نیروهای اطلاعاتی دوگانه در کنار اطلاعات شهربانی بودند که در   نهایت موجبات تشکیل ساواک را فراهم آوردند.

هنگامی که ساواک تاسیس و تیمور بختیار از فرمانداری نظامی به ریاست آن منصوب شد، شاه بر آن شد به رکن 2 ارتش هم پروبالی بدهد و به نوعی آن را در برابر ساواک و تیمور بختیار مطرح سازد. به همین دلیل سرلشکر حاجی علی کیا را، که از مخالفان و رقبای سرسخت بختیار بود، به ریاست رکن 2 ارتش منصوب کرد و او توانست رکن 2 ارتش را به عنوان رقیبی در خور اعتنا در برابر ساواک علم کند.

کیا، رئیس رکن 2 ارتش، هم در عرصه اطلاعات و امنیت داخلی و هم در عرصه ضدجاسوسی و اطلاعات خارجی، گزارش های مستقلی را تهیه و تنظیم می کرد و به شاه ارائه می داد. این مساله تا پایان دوره سلطنت محمدرضا شاه کماکان (با نوساناتی چند) تداوم یافت. رقابت رکن 2 و ساواک در امور اطلاعات و ضدجاسوسی به حدی آشکار و عیان بود که حتی مخالفان حکومت نیز در   همان روزگار از آن آگاهی یافته بودند.

هنگامی که ساواک تاسیس و تیمور بختیار از فرمانداری نظامی به ریاست آن منصوب شد، شاه بر آن شد به رکن 2 ارتش هم پروبالی بدهد و به نوعی آن را در برابر ساواک و تیمور بختیار مطرح سازد. به همین دلیل سرلشکر حاجی علی کیا را، که از مخالفان و رقبای سرسخت بختیار بود، به ریاست رکن 2 ارتش منصوب کرد

با تشکیل و آغاز فعالیت ساواک تغییراتی در حیطه فعالیت هر یک از این سازمان ها پدید آمد و با عملیاتی شدن ادارات کل ساواک که هر یک به فراخور وظیفه تعیین شده در زمینه های متعدد اطلاعاتی    امنیتی و ضدجاسوسی فعال شدند، برخی از وظایف دستگاه های اطلاعاتی پیشین به این سازمان تازه تأسیس واگذار شد. حسین فردوست تحول ایجاد شده مذکور را به شرح زیر آورده است:

1   عملکردهای ضدبراندازی و ضدجاسوسی از شهربانی گرفته و به ساواک داده شد. در نتیجه، اداره کل سوم ساواک مسئول براندازی و اداره کل هشتم ساواک مسئول ضدجاسوسی گردید. در این دوران شهربانی فقط مسئول ضدبراندازی و ضدجاسوسی در درون سازمان خود بود. بعد ها اداره اطلاعات شهربانی مسئول جمع آوری اخبار شد و اداره ضداطلاعات شهربانی مسئول فعالیت های ضدبراندازی و ضدجاسوسی در درون شهربانی شد.

2   اطلاعات غیرنظامی (گردآوری اطلاعات غیرنظامی از کشورهای هدف) از رکن 2 ستاد ارتش گرفته شد و به اداره کل دوم ساواک محول گردید، ولی رکن 2 کماکان مسئول گردآوری اطلاعات نظامی از کشورهای هدف از طریق وابستگان نظامی بود. در ساواک، اداره کل هفتم مسئول بررسی اطلاعات جمع آوری شده توسط اداره کل دوم بود.

3   رکن 2 ژاندارمری نیز از ارتش تفکیک شد و مسئول فعالیت های ضدبراندازی و ضدجاسوسی در درون سازمان خود گردید. بعد ها نیز مانند شهربانی، رکن 2 ژاندارمری مسئول جمع آوری خبر از حوزه فعالیت خود شد و ضداطلاعات ژاندارمری مسئول فعالیت های ضدبراندازی و ضدجاسوسی در درون ژاندارمری گردید.

4   اداره دوم (یا رکن 2) ارتش مسئول فعالیت های ضدبراندازی و ضدجاسوسی در درون ارتش و مسئول فعالیت های اطلاعاتی در کشورهای هدف شد و به 2 اداره اطلاعات و ضداطلاعات تفکیک گردید. بعداً تصمیم گرفته شد که در فعالیت های جاسوسی چنانچه حتی اگر یک فرد ارتشی نیز در شبکه مکشوفه باشد پرونده به ضداطلاعات ارتش محول گردد.

5   با تشکیل «شورای هماهنگی» تلاش شد که به مجموعه ارگان های اطلاعاتی و امنیتی نظام و سیستم داده شود و هماهنگی و برنامه ریزی در کار آن ها راه یابد.

6 «دفتر ویژه اطلاعات» باید هم به عنوان مسئول و مدیر شوراهای هماهنگی و هم به عنوان مرکز و مغز اطلاعاتی و امنیتی کشور عمل می نمود. طبق این وظیفه، ادارات کل سوم (ضدبراندازی)، هشتم (ضدجاسوسی غیرنظامی) و هفتم (بررسی اطلاعات غیرنظامی از کشورهای هدف)، اطلاعات ارتش، اطلاعات شهربانی و رکن 2 ژاندارمری کلیه اطلاعات غیرعملیاتی خود را به «دفتر ویژه اطلاعات» تحویل می دادند. در عین حال، دفتر در صورت لزوم میان ارگان های فوق نیز تبادل اطلاعات می نمود. وزارت اطلاعات سابق نیز اخبار رادیویی جهان و مقالات مطبوعات جهان درباره ایران را به «دفتر ویژه اطلاعات» ارسال می کرد.


منبع: سایت تاریخ ایرانی