تبیان، دستیار زندگی
به چهار عمل پایه ای حساب (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)، چهار عمل اصلی گفته می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حاصل جمع

به چهار عمل پایه ای حساب (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)، چهار عمل اصلی گفته می شود.

حاصل جمع

حاصل جمعجَمع یکی از چهار عمل اصلی در حساب و جبر مقدماتی است، که به فرآیند تعیین نتیجه کل حاصل از روی هم گذاشتن دو یا چند عدد اطلاق می شود.

حاصل جمعتفریق یکی از چهار عمل اصلی در حساب و جبر مقدماتی است، که به فرآیند تعیین تفاوت میان دو عدد اطلاق می گردد.

حاصل جمعضرب یکی از چهار عمل (عملگر) اصلی در حساب، و جبر مقدماتی است. علاوه بر آن، واژه ضرب برای نام گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه های ریاضیات، نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد.

حاصل جمعتَقسیم یا پارِش یا بَخش یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی است که وارونه عمل ضرب است.

در بازی های آموزشی قبل با مفهوم چهار عمل اصلی آشنا شده اید، اکنون برای یادگیری بهترباید تمرینات بیشتری را انجام دهید.

مثال: حاصل جمع عبارت (6+10) را با دو بار کلیک کردن روی اعداد ماشین حساب جلوی علامت مساوی نوشته ایم، به همین ترتیب ادامه تمرینات را حل کرده و پاسخ صحیح را بنویسید.


در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه اول به خوبی با عمل جمع و ضرب با استفاده از ماشین حساب به خوبی آشنا می شوند.


جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان