تبیان، دستیار زندگی
دو محور عمود بر هم هستند که محل برخورد انها را مبدا مختصات گویند این دو محور صفحه را به چهار ناحیه ( ربع ) تقسیم می کنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محور مختصات

دو محور عمود بر هم هستند که محل برخورد انها را مبدا مختصات گویند این دو محور صفحه را به چهار ناحیه ( ربع ) تقسیم می کنند.

محور مختصات

در مطلب آموزشی قبل نیز با محور مختصات بیشتر آشنا شده اید. حال برای یادگیری بهتر به تمرینات بیشتری می پردازیم.


چهار ناحیه ای که دو خط عمود بر هم در محور مختصات ایجاد می کنند عبارتند از:
 
- نقاطی که در ربع اول قرار دارند دارای طول و عرض مثبت هستند.
-نقاطی که در ربع دوم قرار دارند دارای طول (منفی) و عرض (مثبت) هستند.
-نقاطی که در ربع سوم قرار دارند دارای طول و عرض (منفی) هستند.
-نقاطی که در ربع چهارم قرار دارند دارای عرض (منفی) و طول (مثبت) هستند.


هر نقطه روی محور طول ها فقط طول دارد و عرض ان برابر صفر است.
هر نقطه روی محور عرض ها فقط عرض دارد و طول ان برابر صفر است.
مختصات هر نقطه روی صفحه همیشه نسبت به مبدا ( نقطه o) مشخص می شود.

محور مختصات

وقتی از مبدا از چپ به راست، مستقیم حرکت کنیم (افقی) به آن محور X می گوییم.
محور مختصات

از پایین به بالا حرکت کنیم (عمودی)،آنرا محور Y می نامیم.

در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم به خوبی با محور(x وy) و نقطه مختصات این دو نقطه آشنا می شوند.


جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان